/ 1 نظر / 23 بازدید
نهال(فقط و فقط سیاوش خیرابی)

این پیام مال من نیستش ولی بخونش:توروبه امام زمان قسمت میدم این پیام رو بخون.دختری از خوزستان برام نوشت:دختری از خوزستان هستم که پزشکان از علاجم نا امید شدند. شبی خواب حضرت زینب(س)را دیدم در گلوم آب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به بیست نفر بگم این پیامو به دست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد مرد دیگری اعتقاد داشت 20میلیون به دست اورد.به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه20 نفر بفرست..................20روز دیگه منتظر یک معجزه باش توروخدا بفرست