شماره 74 منتشر شد

هنرمند 74 منتشر شد

 


ســــــــــــــینما


نگاهی به فیلم "پنج دقیقه از بهشت" Five Minutes of Heaven
پدر کشتی و تخم کین نکاشتی

نگاهی به فیلم "محفظه رنج بار" The Hurt Locker
جنگ برای دیگران

نگاهی به فیلم "هری پاتر و شاهزاده دو رگه"  Harry Potter and the Half-Blood Prince(1)
گشایش راز و رمزهای گذشتهتئــــــــــــــــــــــــاتر

در گفتگو با لیزا دالتون
تأملی در ژست‌های معنوی در بازیگری

بازی در فضا

توهم ابزورد نویسی در ایران
و موجش فرو نشست

بررسی شباهت‌های بنیادین میان دو رسانه تئاتر و عکاسی
برادرانِ دور از هم

نگاهی به مفهوم بدیهه‌سازی در گفت و گو با روبرتو چولی
در هنر مهارتی وجود ندارد که برای همه اعتبار داشته باشدادبیـــــــــــــــــــــــات


درباره تاریخ ادبیات در ایران تالیف دکتر ذبیح الله صفا
تاریخ آدم های نا متعارف

قرن هجدهم و روزگار پطر کبیر و تحولات ادبی ان دوران/چاپ دوم
والا و پست

/ 0 نظر / 23 بازدید