هنرمند ٩۴ منتشر شد

هنرمند ٩۴ منتشر شد





تئاتر

حلقه مفقوده یک اجرا/6
نگاهی به نمایش ”کنسرت حشرات” نوشته و کارگردانی ”مریم سعادت”

این حشرات دوست داشتنی/8
گفت‌و گو با "مریم سعادت" کارگردان نمایش "کنسرت حشرات"

بازی متنی با تماشاگر/12
نگاهی به نمایش "آدم آدم است" نوشته و کار "مهرداد رایانی مخصوص"

توجه مخاطب تکلیف تئاتر را تعیین می‌کند/16
گفت‌و گو با "مهرداد رایانی مخصوص" نویسنده و کارگردان نمایش "آدم آدم است"

ما بازیگران دچار فراموشی و وازدگی شده‌ایم/20
گفت ‌وگو با "پیام دهکردی" بازیگر نمایش "نورا"

تلاش برای پرهیز از کلیشه‌های مرسوم/24
نگاهی به نمایش "ترب" نوشته و کار "صمد آذرخش"

برش‌هایی از زندگی یک نسل/26
گفت‌وگو با "علی هاشمی" کارگردان نمایش "پاره‌های ساده"

یک رویا/28
نگاهی به نمایش "من کجا؟ اینجا کجا؟!..." نوشته "فخرالدین خاک‌زند" و کارگردانی "میثم یوسفی"

به امید شوکه کردن تماشاگر/32
درباره خشونت در تئاتر ما

تئاتر آگاه ‌کننده جامعه است/36
گفت‌وگو با "جیانا کاربوفاری" نمایشنامه‌نویس و کارگردان معاصر رومانیایی



ادبیات

ریشه در اعماق و داستانهای دیگر/40
درباره آثار ابراهیم حسن بیگی

جنگ متن با خود متن.../44
گفت وگوی رامین جهانبگلو با آلن رب گریه

ما همه فرزندان بکت، بارت و سارتر هستیم/50
سردمدار رمان نو از فعالیت ها و دیون نسل خودش می گوید

دوزخ، امّا سرد/52
درباره رمان پیانو "ژان اشنوز"

کافه کتاب/57
پیشنهاد کتاب

/ 0 نظر / 9 بازدید