هنرمند

هفته نامه فرهنگی-هنری/سینما، سیما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، رادیو، شعر و داستان، ترانه

 
هفته نامه هنرمند در استایل جدید! شماره 135
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
 

نظرات خودتون رو درباره استایل جدید به ما در میون بذارین!

روابط عمومی هفته نامه هنرمند: 88813489 - 88301986


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 133 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 132 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 131 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 130 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 129 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 128 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 127 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 126 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 125 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 124
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 123
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 122
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 121
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 120
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 119
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 118
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 117
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 116
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 114
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

 

 
سرمقاله

نصف سیب های ما گندیده است!

کبر سن، خواه ناخواه، شانه به شانه تحلیل حواس و قدرت فکر و ضعف جسم، همراه و هم قدم بوده و لابد خواهد بود،  و گویی غریبه و آشنا، کارگر و هنرمند، بازیگر و مجسمه ساز یا نویسنده هم نمی شناسد و البته توقعی هم از ایشان نیست. از طرفی متاسفانه کم نبوده و نیستند از شمار نامبردگان در بالا از زن و مرد، پیر و جوان نان و نمک این آب و خاک خورده و تملق گوی مسئولان گفته به وقت گرفتن کارهای سفارشی پر پول و نون و آب دار، که  یکباره دچار تب  مخالفت و اپوزیسیون هنرمندی می شوند و تحت تاثیر مسائل مختلف اجتماعی، آگاهانه یا نا آگاهانه، خواسته یا نا خواسته عنان از کف می دهند و گرفتار رفتار و گفتاری می شوند، که با نگاهی خوشبینانه می توان آن را شبیه جرم هایی از سر عذر و غیاب عقل و حواس مثلا ناشی از استعمال دخانیات یا مسکرات فرض کرد.
متاسفانه سینما در کشورهای جهان سوم و مسلمان از ابتدا، کم و بیش چیزی جز یک ورود غیر مجاز یا تقلید از سر ذلت شاه و ارباب فرنگ رفته نبوده و شاید غیر از این، از جمله تعارفات مدام ما با خودمان باشد، این مشکل و مسئله همچنین با صد سال و هفتاد سال ورود و تولد یا تجاوز این هنر- صنعت یا دویست ساله شدنش هم حل نمی شود.
این جمله را شاید بارها شنیده و یا گفته باشیم، ...فرهنگش را نداریم،...باید فرهنگش را هم پیدا کنیم یا ...، شاید مشکل همینجا باشد، اتفاقی که در خانه سینما افتاد البته نمی بایست ما را غافل گیر می کرد، این ها هر سال در تقویم جشن ها و جشنواره های سینمای ما تکراری و خطایی متواتر است.  از این منظر چیزی جز شبیه به این رفتارها انتظار نمی رود، سینمای نصفه نیمه  با بدنه کم و بیش، که در آن برخی دچار و مبتلای به این تجاوز و تحقیر شده اند، هر سال شاهد این دسته گل به آب دادن ها بوده و خواهد بود. وقتی بازیگران ما بی توجه به فرهنگ بومی خود، شبیه هنر پیشگان هالیوود زندگی، رفتار و گفتار می کنند و شبیه به آنها می خورند و می نوشند و استنشاق می کنند و فیگور می گیرند و لباس می پوشند و ... حالا دیگر چه فرهنگی، چه کشکی...، اینها هم می شود پز آقا یا خانم بازیگر و دیگر هیچ. این مرض می تواند ناشی از صد جور ویروس و فسادی باشد که مبتلای بخش وارداتی فرهنگ کشورهایی مثل ما در این عصر و زمان باشد، از سندرم ستاره پرستی جوانان و مسولان گرفته تا عقده های اشخاص و غرور شهرت و  نداشتن فرهنگ و ...، امثال این مسائل.
به هر حال مشکل جدی است، این با بیانیه و قهر و آشتی من و ما و تعارف حل نمی شود. نصف سیب های ما گندیده است.

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 113
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

 

 

 

 

سرمقاله

کمال هنر یا جمال هنر پیشه!

موضوع بهره برداری های متعارف و قابل قبول یا نامتعارف و سوء استفاده از تمایل و گرایش عامه به چهره های سینمایی و تلویزیونی(هنر پیشگان) توسط ایشان موضوعی قدیم و جهانی و البته دردآوری است. از جنس حس و حال بدی که از خواندن و شنیدن مثلا استعمار ارباب و رعیتان و شاهان و فرودستان و... می خواندیم و می خوانیم یا می بینیم.
از در هتل که بیرون می آیم هجمه ای از عوام الناس از همه جا بی خبر با چنان ذوق و شوقی (عجیب و دردناک) به طرف من هجوم می آوردند که؛ وای آقا شما دیدیشون، کی میان بیرون باهاشون عکس بندازیم و امضا بگیریم، تو رو خدا آقا کی میان بیرون، زن و مرد دختر و پسر، پیر و جوان، یک لحظه از خودم و سر تا پای سینمایمان در حد تنفر بدم آمد. از اینکه آنجا بودم، این ها را می دیدم و می شنیدم و البته فیس و افاده ها و دماغ بالا انداختن آقای بازیگر در طول مراسم که انگار از دماغ فیل یکباره افتاده در دامان پرگهر سینمای آنچنانی من و مای اینچنین!
آنطور که با آه و حسرت به ماشین بسیار گران قیمت و عجیبا غریبای آقای بازیگر نگاه می کردند و قربون صدقه اش می رفتند و گاهی دزدکی از ترس نگهبان ماشین آقا با فلاش و بدون فلاش با آن عکس می گرفتند، معلوم نبود اگر خودش را می دیدند چه می کردند؛ آیا مثلا بلا تشبیه کاری را که زلیخا با یوسف کرد؟! شاید! و آیا آقای بازیگر جنبه این مراجعات و اشتیاقات اجتماعی مردم از زن و مرد را دارد که به زندگی خودش و آن طفل معصوم آسیبی نزند.
این سالها هر چه می گذشت و می گذرد خاطرمان مکدر و پر بود و هست از سوء استفاده خیل عظیم آقایان و خانمهای هنر پیشه و کارگردان و مجری تا عوامل سریال فلان از طرفی  و البته وادادگی و سست عنصری و ضعف شخصیت برخی مدیران و مسئولین در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه تا شهرداری و پلیس و رسانه ملی، تا مدیران کارخانه ها و شرکت های خصوصی و غیر.
 چه فوتبالیستها و مجریانی که به ناحق و ناروا و یک شبه روزنامه دار و صاحب امتیاز شدند و بیا و ببین و چه هنر پیشگانی که مشاور و مدیرکل و روزنامه نگار و نشریه دار و هنرمند عکاس و نقاش و طراح لباس و صاحب پروژه فلان شهرداری و یا تاجر و برج ساز و اینکه از هر دری که می خواستند با یک لبخند به خانم یا آقای منشی و مسئول دفتر و غش و ریسه رفتن متقابل ایشان داخل رفتند و خوشحال و مشعوف بیرون آمدند و به ریش قانون و مملکت و مقررات و تمام این اما و نمی شودها و جماعت توی این صف های طویل پشت در قانون و ضابطه ایستاده، خندیدند و می خندند.
کمتر جریمه می شوند و با احترام پلیس در مسیر خلاف یا طرح ترافیک مشایعت می شوند، معمولا داخل هیچ صفی معطل نمی شوند، عموما مشتریان مخصوص رییس بانک هستند، به راحتی مجوز هر آنچه که می خواهند را در اسرع وقت و با پاراف مخصوص جناب رییس و همراهی خیل کارکنان دست و پا گم کرده دریافت می کنند. نمی شود به آنها از گل نازکتر گفت چون وکیلشان به همین ترتیب بیچاره تان می کند، حسابهایشان بسیار پر پول است، سفرهای رویایی می روند و دهها مورد دیگر شبیه اینها از سوء استفاده های نادرست آقایان و خانمهای مذکور.
آسیب شناسی این مسئله البته در این یادداشت و حوصله نمی گنجد و فرصت و فضایی دیگر می طلبد. اما آیا یک بار از خود سوال کرده ایم که چرا؟ چرا اینها اینطور رفتار می کنند؟ چرا ما چنین رفتاری در مواجه با ایشان داریم، چرا برخی از ما متاسفانه شخصیت و عزت نفسمان را گاهی حتی در حد یک برده و نوکر در مقابل ارباب و خدایگان رومی به خاک می کشیم، که مثلا فلان چهره فلان را دیدیم و زیارتشان کردیم. چرا باید آنها از حد خود فرا تر بروند و از این گرایش و جذبه اجتماعی مردم به بد ترین شکل سوء استفاده کنند، چرا برخی از مدیران ما در مقابل ایشان ضعیف می شوند و پشت میزشان وا می روند و خط لبخند ملیحشان تا بنا گوش کشیده می شود. از آسیب ابتلای فرا گیر جوامع به سندرم اجتماعی تمایل و جاذبه چهره های رسانه ایی(چهره پرستی) که بگذریم، بی تعارف عامل ضعف شخصیت و خود کم بینی و نبود رشد بینش و شناخت شخصی  افراد از عوامل اصلی این پدیده زشت اجتماعی است، البته از طرفی نبود ضوابط و آیین نامه هایی صنفی و سازمانی و یا حتی در صورت نیاز قوانین لازم در مثلا رسانه ملی و یا معاونت سینمایی نیز می تواند از علل گرایش و تمایل برخی از ایشان در سوء استفاده از این گرایش و توجه اجتماعی باشد.
به هر حال می بایست یک تفاوتی با هند داشته باشیم یا نه! این آسیب گرچه به نظر می رسد الگویی غربی و برخواسته از نظام های فرد محور هنر یا صنعت  سینما و تلویزیون ایشان و وارداتی باشد. اما به هیچ وجه نمی تواند توجیه گر ادامه و رشد این بی اخلاقی و بد اخلاقی و البته بد رفتاری برخی از چهره ها در کشورمان باشد، ادامه این روند به هیچ وجه مناسب و شایسته ارزشها و اصول دینی و البته فرهنگ و مردم غنی و عزیزمان نیست.

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 112
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

 

 

سرمقاله

ما به روح اعتقاد داریم!

در راستای اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان توسط متولیان بخش فرهنگ و هنر، امسال سانس های ویژه سینما و دیگر مراکز فرهنگی، مردم مظلوم و سر به راه ما را بیشتر از فوتبال های دست جمعی و قرار استخرهای شبانه این ایام سرگرم و جذب نموده، که این مهم با توجه به کمبود فضاهای مناسب ورزشی برای عموم، فعالیت فرهنگی قابل تقدیری است!
حالا چند سالی شده که سری سریالهای رمضانی با موضوعاتی کم و بیش مشخص و شبیه- طنز و ماورایی- در ماراتن شبکه های چند گانه سیما مردم را از افطار تا پاسی از شب میخکوب چند و چون ارواح سرگردانی می کند که قرار است آیینه عبرت بینندگان رمضانی سیما باشند.
امسال اما مشخص تر از سالهای گذشته سریالهایی کاملا تکراری با موضوعاتی نخ نما شده و از رمق افتاده با حضور چند روح خوب و خوش تیپ از طریق امواج به خانه های  شما بینندگان عزیز و محترم می آیند تا با پرداخت ناشیانه و ناقص و البته هنرمندانه ای! از عالم غیب، موضوع ارواح مومنین، برزخ، ملکوت و... که از اصول اعتقادی و باورهای ایمانی جامعه اسلامی و اذهان مومنین ماست، دست نوازشی بکشند که دیگر هیچ ملایی نتواند درستش کند.
تلفیق هنرمندانه پرداخت این موضوعات به عنوان مسائل ماورایی و همیشه جذاب برای نوع بشر که پرداخت دقیق و هنرمندانه ترش را در کارهای هالیوود می بینیم و برای جامعه ما علاوه بر این، موضوعی بسیار حساس در حوزه اصول و معارف دینی و ایمانی با طرح های متعارف و معمول درام های تلویزیونی و عشق و عاشقی های آنچنانی در قالب یک فیلمنامه و داستان، حقا هنری است که از امثال ما بر می آید!
اینکه چند کارگردان تلویزیونی کار که رگ خواب مردم و مدیران سیما را پیدا کرده اند و برای جذب مخاطب زن و مرد و پیر و جوان خسته افطار کرده با آن فرهنگ نادرست غذاییمان که فقط به دنبال بهانه ایی برای نشستن و لم دادن یا دراز کشیدن جلوی این جعبه جادو می گردند. دامنه ایی به وسعت درام و کشش های عشقی تا مسائل اعتقادی و باور های ایمانی موضوعات و سوژه ها را به بازی می گیرند و از آسمان به زمین و بر خاک می کشند، می تواند خطر ناک باشد! مبادا کفگیرشان به ته دیگمان بخورد!
  آقایان اینجا جای این آشنایی زدایی های  فرمالیستی نیست، پرداختن و تاختن به موضوعات حساس و نقاط مرزی اصول و اعتقادات جامعه به بهانه سرگرمی و یا حتی با قبول هدف مفید و مؤثر بودن و افتادن این سریالهای مناسبتی و فصلی و البته گذرا و اینکه فکر کنیم اینها بتواند جا پای منابر وعظ و خطابه علما در مساجد بگذارد و ... به ترکستان است!
آقا ما به روح اعتقاد داریم، این را چطور و با چه زبانی بگوییم تا باورکنید، ما را بخندانید، بترسانید، بگریانید، سرگرم مان کنید، موعظه مان کنید، اما باورهایمان را از ما نگیرید.

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 111
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

 

سرمقاله

نوشداروهای دولتی و
سهراب های فرهنگ و هنر ایران

هر چند که برگزاری نمایشگاه و مسابقات با نیات خیرخواهانه و یا کمک به یک شخصیت هنری یا ورزشی به وقت گرفتاری یا بیماری هنوز در گوشه و کنار دنیا متداول است اما قطعا در بیشتر کشورهای صاحب فرهنگ و هنر محل و ملجعی خاص برای این امر و کمک به این اهالی وجود دارد، تکیه گاهی برای روزهای سخت که هنرمندانمان تا کنون از آن کمترین بهره را داشته اند.
این بار ناغافل، بیماری مجید بهرامی هنرمند جوان عرصه تئاتر و پرداخت و حواشی رسانه ای آن و البته دیده شدن این مسئله بار دیگر پرده از این نابسامانی صنفی یا سازمانی – دولتی، در ارائه خدمات و تأمینات اجتماعی به هنرمندان کنار کشید.
البته در کشورمان با توجه به ضعف وجود کیفی و کمی انجمن های صنفی، همچنان این بخش دولتی و حاکمیت است که لابد به دلیل میزان حجم حضورش در عرصه هنر، متهم، مقصر یا به ناچار متکای اصلی است.
تا کنون در این شرایط حجم پرداخت رسانه ها، میزان دیده شدن و یا میزان محبوبیت یا شهرت شخص هنرمند در سرعت و میزان توجه جامعه و نهادهای مربوطه و یا مدیران و گاه حتی سیاسیون و احیانا رفع مشکل، بسیار موثر و تعیین کننده بوده است. و در غیر این صورت شاید افرد کمترین شانسی برای دریافت حمایت اجتماعی صنفی یا دولتی ندارد.
 همچنان که متاسفانه هنرمندان بسیاری به همین طریق در کنج عزلت و گوشه غربت در ایام پیری یا گرفتاری و بیماری تنها و بی پناه رها شده اند به امان خدا و به دلیل عدم دسترسی ایشان به رسانه و ... مجبور بوده اند که با همان شرایط و مشکلات خود به تنهایی دست به گریبان باشند.
هر چند که صندوقی به همین نام و به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر کشور، روزنامه نگاران و هنرمندان در سال 1383 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تصویب هیأت وزیران رسماً تشکیل شده است اما متاسفانه تاکنون و با گذشت حدود هفت سال از شروع به کار و البته با وجود همه تاثیرات و خدمات مثبت و قابل تقدیری که در این زمینه داشته، قطعا به هیچ وجه نتوانسته آن طور که شایسته و نیاز جامعه هنرمندان و روزنامه نگاران بوده عمل نماید.
گستردگی گروه افراد تحت پوشش این صندوق، کمبود اعتبارات مکفی، تغییرات مدیریتی و جابجایی های مختلف و یا نبود برنامه اجرایی دقیق و هدفمندی در ارائه اعتبارات به جامعه هدف، می تواند از جمله دلایل این نا کارآمدیها باشد. همچنانکه پوشش و ارائه خدمات و اعتبارات موثر به جامعه چندین هزار نفری هنرمندان کشور در عرصه های مختلف با تعاریف و مصادیق گسترده و مختلف و نیز خانواده پر جمعیت مطبوعاتی کشور می تواند از اولین نکات آسیب این مسئله در برخورد با عنوان طولانی این صندوق حمایتی باشد.
شاید با نگاهی ایده آل بهتر بود با تفکیک و اختصاص این منابع و در اختیار قرار دادن آن به انجمن های صنفی هر کدام از این صنوف؛ تئاتر، سینما و... برای همیشه مشکل "دولتی بودن" و البته نا دقیق و کارشناسی بودن مصرف این اعتبارات را تا حدودی حل کرد، اما قطعا با وضعیت و شرایطی که این انجمن ها و صنوف در کمیت و کیفیت و یا اختیارات و امکان ارائه خدمات و نوع فعالیتشان دارند چنین تصوری بسیار ناممکن و بعید به نظر می رسد.
این بار هم اما هنرمندان پیشکسوت یا پیر و جوانی از جمله استاد سعدی افشار و ده ها نفر از ایشان در گوشه و کنار کشورمان به چشمها نیامدند و در حاشیه ماندند.
از برخی دلسوزیهای شخصی قابل احترام مدیران (حال به هر نیت و قصدی، "ا... اعلم") که گاه چیزی بیش از نوشدارویی بعد مرگ سهرابهای فرهنگ و هنرمان نیست و یا عرض اندامهای سیاسی و تبلیغاتی جناحی که بگذریم، به هر حال آنچه هست به هیچ وجه قابل قبول و شایسته فرهنگ، هنر و هنرمند ایران زمین نیست که نیست.
به امید بهروزی و سلامتی مدام و عاقبت بخیری همه هنرمندان صدیق وعزیز کشورمان خاصه مجید بهرامی دوست داشتنی و استاد سعدی افشار که این اواخر کمی دیده شدند و همه آن عزیزانی که نامشان را کمتر می خوانیم و رویشان را کمتر می بینیم.

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 110 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
 

 هنرمند 110 منتشر شد

 

 سینما

سینمای لومت؛ افشاگر / 10
به بهانه‌ی درگذشت «سیدنی لومت»

آخرین بازمانده از نسل آواتار / 15
درباره " آخرین کنترل گر هوا " - " The Last Airbender"

دوربین در دستان تزار! / 18
تاریخ سینمای هنری / سینمای انقلابی شوروی (1)

50سال بعد / 20
درباره روح / روانی (psycho) هیچکاک


تئاتر
تمام عیار چند وجهی و مولف / 26
مروری بر بازیگری ”رضا کیانیان” در تئاتر به بهانه سالروز تولدش در 29 خردادی که گذشت

تاب آوردن در برابر سختی ها / 30
مروری بر بازیگری ”عزت‌الله انتظامی” در تئاتر به مناسبت فرا رسیدن سالروز تولد 87 سالگی آقای بازیگر

به هیچ سوالی پاسخ نمی دهیم / 34
نگاهی به نمایش ”جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری” نوشته و کارگردانی ”علی نرگس‌نژاد”

یک روایت شرقی / 36
نگاهی به نمایش ”خانه زیبای عشق” نوشته و کار ”حمید صفایی”

دیالوگ های مامتی و کمدی سیاه "گلن گری گلن راس" / 38
مروری بر متن و اجرای " گلن گری گلن راس " اثر " دیوید مامت"

جذابیت پنهان بورژوازی / 40
نگاهی به نمایش ”گلن گری گلن راس” نوشته ”دیوید ممت” و کارگردانی ”پارسا پیروزفر”


ادبیات
جور استاد به ز مهر پدر! / 44
رضا کرم رضایی و خاطراتش 9 ( بخش دوم )

چه باید گفت / 46
شاعران سرزمین من / علی باباچاهی

آینه (قسمت دوم) / 48
نویسندگان سرزمین من / محمود دولت آبادی

دنیای من به شادروان شاپورخان ختم می‌شود / 50
کاریکلماتور/ درباره زندگی شاپور

کابوس / 51
از مجموعه داستانهای کوتاه آنتوان چخوف (قسمت دوم)


ارسی
ارسی هنرمند/54
هر صفحه، یک هنرمند 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

سرمقاله(حسین احمدی)

موج سواری بر کول نشریات

اینکه نشریات برای بالا بردن تیراژ از عکس و نام و اخبار کذب هنرمندان سوء استفاده می کنند، شاید بی انصافی است (صرفا جهت حمایت از رسانه های آسیب پذیر!) و اینکه برخی از نشریات  در مسیر فعالیت خود دچار اشتباهاتی می شوند و گاهی اصول حرفه ایی و اخلاقی کارشان را نادیده می گیرند نیز، واقعیتی است که هست، همچنان که در میان بازیگران و فیلمسازان و هر بقال و نانوایی و از هر صنفی، فرض است.
بینندگان تلویزیونی یکی دو هفته اخیر برنامه "هفت"، حتما متوجه انتقاد میهمانان این برنامه از رسانه های مختلف، بخصوص مطبوعات حوزه سینما شده اند؛ گویا تمام نقاط ضعف و مشکلات سینما و دنیای پر آسیب بازیگری برمی گردد به عملکرد خوب یا بد مطبوعات یا رسانه هایی که گاه زرد یا سبزشان نیز می خوانند. به قبل از انقلاب کاری نداریم، ولی از زمان شکل گیری دوباره هنر سینما و یا به اصطلاح سینمای پس از انقلاب همین مطبوعات به اصطلاحشان زرد و آبی بودند که شانه به شانه شان جایگاه پیشکسوتان امروز و بازیگران جوان و کمتر شناخته شده دیروز را تثبیت می کردند. علی رغم اینکه ذاتا اثر هنری می تواند تاریخ ساز باشد، مکتوبات زمان خلق آن اثر نیز زمینه ساز و باعث تثبیت آن اثر و فعالیت هنری در حافظه تاریخی مدون آن هنر می شوند. اینکه بگوییم نشریات چه بنویسند و چه ننویسند و چه را تیتر کنند، راهکار حل مشکلات پیش روی سینماگرانمان با رسانه های این حوزه نیست. اگر بازیگر را هنرمند بدانیم یا بنامیم، بخش مهم شهرت حرفه ایی و اجتماعی او در طول فعالیتش به نوع فعالیت همین رسانه هاست. و این نقش همچنان ادامه می یابد تا می رسیم به دوران بازنشستگی و ریش و موسفیدی و گذار از دوران شباب ایشان، دورانی که دیگر کمتر جریانات متعارف اجتماعی و حتی حرفه ایی خود سینما و اهالی آن سراغی از ایشان می گیرند و یا یادی گرامی می دارند.
در اینجا هم همین مطبوعات و رسانه ها هستند که بنا به وظیفه و نقش ذاتی و به بهانه های مختلف یادی از آنها زنده می کنند. بگذریم که گاهی اوقات، بسیار دیر می شود!
از اختلافات و تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی که بگذریم، در کشورمان اصولا به لحاظ مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب و مسائل دوران جنگ تحمیلی، کمتر شاهد رغبتی در پیگیری اخبار دم دستی از زندگی بازیگران و هنر پیشگان، آنچنان که در دیگر فرهنگها و کشورهای آنور و اینور آبی، آنطور که می تواند متعارف نوع این انسان خاکی و شور و شوق تمناهای اجتماعی مشترکت قابل قبولش باشد، بوده ایم. اینکه چه می خورند و چه می پوشند و با که قهر یا آشتی اند در بین مردم و مخاطبین نشریات این روزها، همچنان رد و بدل می شود. و این که در این میان کدام طرف دعوا بیشتر از دیگری سود می برد را خدا و مردم خود می دانند!
اینکه در دفاع از خویش و مظلوم نمایی های تکراری و نخ نمای بعد از پایان موسمی موج سواری بر کول نشریات، بگوییم نشریاتی هستند که بدون اجازه فلان کردند و وای از مردمی که دنبال اخبار این چنینی هستند و این بد است و مذموم است و من قهرم و به خدا که اگر مصاحبه کنم، و تو بگو یه کلمه جان تو و از این عشوه های ...، نیز، توهین جدی به شعور همان مخاطب فهیمی است که سنگشان را به سینه می زنیم (مردم) و دسته بالا گرفتن خود برتر از دماغ فیل افتاده نمک نشناسمان (فرا مردم).
بگذریم از اینکه متاسفانه در بازار بیمار سینمای ما چه مبالغ گزافی برای بالا و پایین آوردن برخی افراد (بازیگران) در این بخش از اریکه هنر ایرانیان! و جریان سازی هایش رد و بدل می شود. امیدواریم کمی اعمالمان به گفته هامان نزدیکتر شود و در برابر سورپرایزهای همکاران کارنابلدمان، خودمان را حفظ کنیم. روزی که نقد آثار و فعالیت ها، هدف باشد، نه شخصیت ها.
به امید روزی که مسائل و گفتنی های "هنر" و "هنرمند" در کشورمان آنقدر خوب باشد که همه مان، از بازیگران تا نشریات از نبود راه، به بیراهه نرویم و با حل اختلافات کوچک و بزرگ در اصناف داعیه دار هنر و فرهنگ - خاصه سینما - شاهد رشد و حرکت صحیح این هنر- صنعت باشیم. انشا ا... 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 109 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
 

هنرمند 109 منتشر شد

 

 

سینما

فیلم دیدن یک مراسم آیینی است/9
در گفتگو با عباس رافعی کارگردان سینما و تلویزیون

اسطوره های ایدئولوژی آمریکایی/12
درباره " True Grit " -  " شهامت واقعی "

طغیان علیه یکنواختی و منطق عقلانی هنر بورژوازی 2/16
تاریخ سینمای هنری / فرانسه امپرسیونیستها و پیشروها ( آوانگاردها ) 11

«بتمن» مرا از تاریکی درآورد/18
کریستین بیل، شوالیه جدید سینما

تئاتر

نبرد برای فراموشی/20
نگاهی به نمایش ”شن” نوشته و کار کتایون حسین زاده

دنیای بی‌رنگی/23
در گفت‌وگو با ”کتایون حسین‌زاده” نویسنده و کارگردان نمایش ”شن”

واقعی یا واقع گرایانه؟/26
نگاهی به اجرای ”خداحافظی نکن” نوشته فارس باقری و کارگردانی ”مسعود طیبی”

برشی چندپاره از یک زندگی/28
گفت‌وگو با ”مسعود طیبی” کارگردان نمایش ”خداحافظی نکن”

همراه باش!/30
نگاهی به نمایش ”تیکی تاکا” نوشته و کار ”آتیلا پسیانی”

یورش به درون خود/32
نگاهی به نمایش ”ساعت صفر” نوشته و کار ”آتیلا پسیانی”

ادبیات

فیلسوف/36

نوشته بر باد.../39
در بارة «پسری که مرا دوست داشت» / مجموعه داستان کوتاه، بلقیس سلیمانی، ققنوس 1389

زردی من از تو سرخی تو از من!/40
رضا کرم رضایی و خاطراتش 9 (بخش اول)

نوآوری در روایت خونسرد سوژه های تکان دهنده/42
مروری بر مجموعه داستان « کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند » محمد جواد جزینی

شاعران سرزمین من/44
« فتح‌ نامه» / برای خرمشهر / از استاد حمید سبزواری

نویسندگان سرزمین من/46
آینه (قسمت اول)/ داستان کوتاه

ارسی

ارسی هنرمند/52
هر صفحه، یک هنرمند

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

سرمقاله

جرم ِ جرم (حسین احمدی)


"در بیست سال گذشته این فیلم نزدیک‌ترین فیلم به خودم است." شاید مسعود کیمیایی این روزها و سالها، با بیان این جمله، حالا که دیگر انگار حوصله اش سر می رود از بعضی حرفها و آدمها، مثل پدر بزرگها، حرف آخرش را با بی حوصله گی تمام به من و مایی که مثل پسر و دخترش یا دست کم برادر و خواهر کوچکترش هستیم، می زند و رد می شود.
شاید اگر پدر بزرگ عصایی هم به دست داشت نثار پسرکانش می کرد که؛ برو ببینم پسره چشم سفید پدر صلواتی.
کیمیایی  این روزها و سالها، هم انگار با بی حوصله گی تمام "جرم" را  ساخته، پدر بزرگ انگار که دیگر نه حوصله  کج دار و مریز با مسئولی را داشته باشد یا نهایتا جدیت های منتقدی را و یا حتی دغدغه مخاطب! فیلمی برای خودش، متعلق به حال و هوای خودش را ساخته، این که جرم نیست.
فیلمهای کیمیایی طاقچه دارند، ساعت دارند، تاریخ دارد، مردانش کلاه شاپو دارند، خوب اگر این خود کیمیایی است که شاید باشد چه اشکالی دارد!
شاید برای اولین بار طرح نقد جرم در برنامه های ویژه هفت در جشنواره فیلم فجر با آن شکل و شمایل  بود که جرم کیمیای را بر سر زبان مردم انداخت. در این مدت نقدهای بجا و یا نابجای مختلفی در تایید و تمجید یا خرده گیری و اشکال تراشی از جرم و برای جرم نوشته و بیان شد که متاسفانه اکثر آنها از اعتدال و یا انصاف خارج می زد.

از تعریفها و بهبه و چهچه تکراری برخی دوستان و شاگردان که رنگ و بوی تملق  دارد، تا خرده گیری ها و ملا نقطه گی ها و ایرادهای بنی اسرائیلی که مثلا چرا کیمیایی قبلا فلان را ساخته و یا نگاه به گذشته دارد یا در فلان گوشه کادر فلان ماشین رد می شود که نمره جدید دارد و...
این دو نمی دانند که پدر بزرگ خسته تر از آن است که می گویند یا می خواهند... او دیگر نه حوصله این تعریف و تمجید ها و استاد استاد گفتن ها را دارد و نه اشکال گیری های خشک و زمخت من و مای منتقدی را که به او مثل فیلمساز و یا کارگردانی نگاه  کنیم که انگار می خواهد برای ما یا حتی آن مخاطب معروفی که دغدغه اش را داریم، فیلم بسازد. بیایید کیمیایی را درک کنیم، پدر بزرگ می خواهد خودش باشد و فیلم خودش را بسازد و ساخته، باید با چه زبانی بگوید!
کیمیایی خواسته مثل پدر بزرگها با عواملی از دوستانش و پسرش که او را یاد جوانی هایش می اندازد و آینده اش را در آینده او می بیند و یا چند نفری از شاگردانش که برای او مثل پولادش هستند، برای خودش فیلم بسازد. حالا اگر ما از داستانش خوشمان نمی آید می توانیم مثل بچه های خوب و مودب مثلا خودمان را به خواب بزنیم تا پدر بزرگ چراغ خواب اتاقمان را خاموش کند و شب بخیر بگوید و از جرمش بگذریم.
جرم کیمیایی با درک حالات و خاطرات و تمام گذشته و حال کیمیایی قابل فهم و احترام است. ماندن کیمیایی و نرفتنش قابل احترام است. در اینجا فیلم ساختنش قابل احترام است. نگاه پدر بزرگ و چشمان نمناکش قابل احترام است. او خیلی دلش برای طهران قدیم تنگ شده است، برای دعوا های ناموسی، لوتی گری و تکه کلام های  دوستان و بچه محل های قدیمی اش، برای عاشقی هاشان...، برای طهرانی که در آن عاشق شده، رانندگی و موسیقی یاد گرفته، اینها را خود پدر بزرگ می گوید.
اگر به من باشد می گویم حالا کیمیایی آنقدر در سینمای ما پدر بزرگ شده، که خودش باشد، خودش را بسازد و یا حتی با "جرم" برای من و ما فیلم نسازد! او اصلا فیلم نساخته، خودش را نوشته و برای دوستان و بچه هایش باز خوانی کرده، شاید فقط کمی از هنر سینما و هنر فیلمسازی اش استفاده کرده باشد. خواسته خاطرات و دوست داشتنی هایش را در چگالی و فرصت یک داستان غریب و آشنا برای ما تعریف کند، خواسته ما را یاد صدا های ماندگار بیندازد، یاد عکسهای طهران قدیم، یاد رنگ خاکستری، یاد فیلمهای قدیمی اش، یاد خودمان، شاید این جرم کیمیایی باشد، جرم ِ  جرم.


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 108 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
 

هنرمند 108 منتشر شد

 

 

 

نابغه دفاع مقدس/ 7
سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین افشردی  (حسن باقری)

سینما

غرور آقای بازیگر/ 10
درباره "ژان رنو" از "آبی بیکران" تا "امپراتوری گرگ‌ها"

بیست هزار فرسنگ زیر دریا!/ 12
به بهانه "آبی بیکران" اثر ماندگار "لوک بسون"

طغیان علیه یکنواختی و منطق عقلانی هنر بورژوازی/ 16
تاریخ سینماى هنرى / فرانسه امپرسیونیستها و پیشروها  (آوانگاردها) 11

تئاتر

بازگشت به حقیقت/ 20
نگاهی به نمایش ”... تا اشکستان” نوشته و کار ”حمید حرا”

خلق تصاویر زیبا/ 22
نگاهی به نمایش ”بلوط‌های تلخ” نوشته و کار ”شهرام کرمی”

می‌خواستم از کلیشه‌ها دوری کنم/ 24
گفت‌وگو با ”شهرام کرمی” نویسنده و کارگردان نمایش ”بلوط‌های تلخ”

هنر حقیقی مرز نمی‌شناسد/ 26
نگاهی به نمایش ”سمک عیار” نوشته و کار زنده‌یاد ”جواد ذوالفقاری”

آیا کسانی که به تئاتر می‌روند می‌خواهند شاهد آنچه خوانده‌اند باشند؟/ 28
درباره اقتباس تئاتر قرن نوزدهم از ادبیات این قرن (بخش دوم)


ادبیات
نوشتن شبیه رانندگی است!/ 32
دکتروف یا "ادگار لارنس دکترو" و رمان «هومر و لنگلی»

کاری شبیه شکستن آینه/ 36
استفن کینگ / ملقب به سلطان ادبیات وحشت

در این گردونه گردان.../ 40
رضا کرم رضایى و خاطراتش 8 (بخش سوم)

شاعران سرزمین من/ 44
شعری از سید علی صالحی
از مجموعه شعر «نشانی‌ها»

پدرم سواد داشت.../ 46
نویسندگان سرزمین من

خود او بود!/ 50
از مجموعه داستانهای کوتاه آنتوان چخوف

اشعار پرویز شاپور!/ 52
کاریکلماتور/ درباره پرویز شاپور*

موسیقی

تقارن عدد هفت با موسیقی/ 61
موسیقی و فرا موسیقی / آنچه باید درباره موسیقی دانست (1)


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 107 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

هنرمند 107 منتشر شد

 

 

یـــــــاد

معلم شهید/7
به یاد استاد شهید آیت الله مطهری   


سیـنما
 سلطانی که می خواست سخنران باشد!/10
نگاهی به فیلم "سخنرانی پادشاه" The King's Speech

منتزع از زمان حال/14
تاریخ سینمای هنری / فرانسه امپرسیونیستها و پیشروها (آوانگاردها)  10

تئـــــاتر

ملال شورانگیز تئاتر/18
تأملی انتقادی بر کتاب ”مرگ،آن یگانه و هنر تئاتر” نوشته ”هوارد بارکر”

مجالی برای تئاتر در خدمت بشریت/21
پیام روز جهانی تئاتر از زبان ”جسیکا کاوا” تئاتری اهل اوگاندا

آدم‌های خاکستری/22
نگاهی به نمایش ”دایی وانیا” نوشته ”آنتوان چخوف” به کارگردانی ”محمدحسن معجونی”

حکمت‌های نوروز/24
نگاهی به نمایش ”نصرت خانم، مادرم و نوروز” نوشته و کارگردانی ”امیر دژاکام”

غلبه کلام/26
نگاهی به نمایش ”درس” نوشته ”اوژن یونسکو” و کارگردانی ”داریوش مهرجویی”

بن‌بست زبان/28
نگاهی به نمایشنامه ”درس” نوشته ”اوژن یونسکو” به انگیزه اجرای آن به کارگردانی ”داریوش مهرجویی”

آیا کسانی که به تئاتر می‌روند می‌خواهند شاهد آنچه خوانده‌اند باشند؟/30
درباره اقتباس تئاتر قرن نوزدهم از ادبیات این قرن (بخش نخست)

این کپی برابر اصل نیست/32
نگاه مهرداد رایانی‌مخصوص به نمایش موزیکال ”جادوگر شهر اوز” به کارگردانی ”جرمی سامز”؛ در تئاتر پالادیوم لندن

شیوه نمایش نگاری/34
درباره جان مایه نمایش(1)

چالشی بین سلطه مطلق و سلطه پذیر/37
گفت و گو با روح الله جعفری کارگردان نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام"

فروپاشی دیوار بین بازیگر و تماشاگر/42
درباره نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" به کارگردانی و دراماتورژی روح ا... جعفری

به مسلخ رفتن عدالت در تماشاچی محکوم به اعدام/43
یادداشت "روح ا... جعفری" دراماتورژ و کارگردان نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام"


ادبیـــــات

همه چیز از گفتن " نه " آغاز می‌شود/46
خدمات نویسندگان شمال آفریقا به ادبیات فرانسه

وانکا/50
از مجموعه داستانهای کوتاه آنتوان چخوف

در این گردونه گردان.../52
رضا کرم رضایی و خاطراتش 8 (بخش دوم)

جای دور رفته است.../ 54

کافه کتاب/55
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 106 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

شماره 106 منتشر شدصیاد دلها/7
به یاد شهید علی صیاد شیرازی


سیما
وای بر نسلی که خاطرات مشترک ندارد!/8
توپ پلاستیکی/ گوریل انگوری/ جعبه نوشابه/ آتاری/ محله بهداشت/ تیر دروازه/ دیدنیها و...

وقتی بابا کوچک بود/9
درگفتگو با گیتی خامنه، مجری آشنای برنامه کودک بچه های دیروز و بزرگسالان امروز تلویزیون.

لطفا برایم گوریل انگوری و گالیور پخش کنید/15
در گفتگو با احسان کرمی مجری رادیو و تلویزیون / به بهانه "بچه های دیروز" / از "نقره" تا "رادیو هفت"

سینما
جاسوسی که از اینترنت آمد/20
نگاهی به فیلم " شبکه اجتماعی"" The Social Network

امپرسیونیست‌ها/22
تاریخ سینمای هنری 9

یک دوقلوی به هم چسبیده تمام عیار/24
دربـاره "هنری منچینی" خالق موسیقی انیمیشن "پلنگ صورتی"


تئاتر
دایره گچی/28
نمایش دغدغه‌های انسان امروز

اگر خراب نکنی چیزی درست نمی‌شود/30
با حمید پورآذری از اجرای دایره گچی قفقاز در سالن پرورش قارچ

انگار که وارد روز رستاخیز شوی/34

پرنده افسون شده/38
نگاهی به نمایش ”مرغ دریایی” نوشته ”آنتوان چخوف” و کارگردانی ”محمدحسن معجونی”

ادبیات

می خواهد بداند جهان بدون ‌‌او چگونه پیش می‌رود/42
درباره «آقای پالومار» نوشته "ایتا لو کالوینو"

آینده در لحظه حال جان می‌سپارد/44
از کاریکلماتور های پرویز شاپور

اثر هنری!/46
از مجموعه آثار آنتوان چخوف / نامه ها جلد 1 و 2 و 3

در این گردونه گردان.../48
رضا کرم رضایی و خاطراتش 8 (بخش اول)

تمامی حکایت همین است.../51
به بهانه انتشار کتاب داستان دوستان

کافه کتاب/59
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
آدرس نمایندگی های منتخب فروش هفته نامه هنرمند
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

آدرس نمایندگیهای فروش هفته نامه هنرمند در تهران


کافه تئاتر شهر: چهارراه ولیعصر، پارک دانشجو، تئاتر شهر، طبقه زیر همکف، کتابفروشی کافه تریا


کتابفروشی هما:میدان آرژانتین، روبروی شهروند
   

خانه کتاب سنگلج:خ- حافظ جنوبی، ضلع جنوبی پارک شهر، ابتدای خ بهشت، تماشاخانه سنگلج، کتابفروشی سنگلج،  آقای خسرویان 

نشر چشمه:خ- کریم خان، نبش میرزای شیرازی، شماره 169

فروشگاه تیمورزاده:میدان هفت تیر، ابتدای خ قائم مقام، شماره 5


   

کتابفروشی توس:خیابان انقلاب، اول خ دانشگاه، فروشگاه توس، آقای علی باقرزاده

   


شهر کتاب پاسارگاد:خیابان بهار شیراز، بین بهار و سهروردی، شماره 113

­
   

آدرس نمایندگی های منتخب فروش هفته نامه هنرمند در شهرستان ها

 


انتشارات امام:مشهد، چهارراه دکترا، انتشارات امام،   آقای رجب زاده


کتابفروشی هاشمی:شیراز، چهارراه مشیر، کتابفروشی هاشمی،آقای هاشمی


کتابفروشی شایسته:تبریز، خیابان امام خمینی، روبروی سه راه طالقانی، انتشارات شایسته، آقای زارع


کتاب هجران:کرج، میدان شهداء،‌ خیابان مظاهری، کتاب هجران،آقای هجران


کتاب کمند:اصفهان، خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، طبقه دوم، کتاب کمند،آقای شریعت

فرهنگسرای اصفهان:اصفهان، چهارباغ، دروازه دولت، فرهنگسرای اصفهان،          آقای سپاهانی


کتابفروشی وحدت:اصفهان، چهارباغ، مجتمع تجاری چهارباغ، زیرزمین ، کتاب وحدت،   آقای سلطانی

کتاب رشد:اهواز، خیابان حافظ، بین خیابان نادری و سیروس، کتاب رشد،               آقای خورشید فر

 

همچنین شما میتوانید نسخه غیر چاپی هفته نامه هنرمند را به صورت آنلاین از وبسایت بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی magiran.com خریداری کنید.


 
comment نظرات ()
 
 
مصاحبه اختصاصی هنرمند با گیتی خامنه و احسان کرمی
نویسنده : مهدی احمدی - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
 

                                                                                     گیتی خامنه

 

                                                                            احسان کرمی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 105 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

هنرمند 105 منتشر شد

 

 

سینما

شهید عباس بابایی
پرواز در عید قربان


امپرسیونیست ها و پیشروها (آوانگاردها)
تاریخ سینمای هنری8/ فرانسه

 

تئاتر

دلیلی برای زنده ماندن
یادداشتی درباره نمایشنامه ”مفیستو برای همیشه”

پناه بر خاطرات
نگاهی به نمایش ”ابر‌های پشت حنجره” نوشته و کارگردانی ”رضا گوران”

من یک کارگردان اجتماعی‌ام
گفت‌وگو با ”رضا گوران” نویسنده و کارگردان نمایش ”ابرهای پشت حنجره”ادبیات
مامان عزیزم...
از بودلر تا  سنت اگزوپری/  نامه هایی از نویسندگان مشهور به مادرشان

این کاریکلماتورها به طور سمبلیک مکنونات قلبی ما را بیان
می کنند
کاریکلماتور/ درباره زندگی شاپور

کارنامه قبولی کلاس چهارم...
رضا کرم رضایی و خاطراتش (7)

نویسنده هذیانهای زندگی
لویی فردیناند سلین

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


موسیقی

میم مثل موسیقی مثل پرواز
گفتگو با "میثم معافی" / از کنسرواتوار تهران تا آلبوم "حق با توئه"/ به پاس  فعالیت های او در اجرا و آموزش موسیقی

 

تجسمی

برای روح درگذرای تاریخ
از گرد آوری هنری تا بیان هنر معاصر


برای فهمیدن
درباره موزه و موزه داری


 

 


سرمقـــــــــــــــــــــاله

صحنه پیوسته به جاست...

عادت کردن به آمد و رفت همسفران هم قطار، شاید از جنس عادت به آمد و گشت این سالها و روز و شبی است که از ما و بر ما چون برقی می گذرد و تلنگری باید که تن به رخوت این غفلت نیالاییم.
از میان ما، از هنرمندان فقید کم نبودند بزرگانی و زنده نامانی که در این سیصد و شصد و چند روز خورشیدی گذشته، چشم از این دنیا فرو بستند.
از اهالی سینما و تلویزیون تا تئاتر و ادبیات و تجسمی، از رضا کرم‌ رضایی عزیز، محمود بنفشه‌خواه، کیومرث ملک مطیعی و حمیده خیرآبادی تا همین چند روز پیش که خبر در گذشت مرحوم مهری ودادیان را می دادند؛ مراسم تشییع مهری ودادیان ـ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ۱۲ اسفند ماه از مقابل خانه سینما برگزار می‌شود...
از جسارت های توده مان در بزرگداشت شبیه به پرستش از ایشان به وقت ممات و غفلت ندیدن و فراموشی ایشان در حیاتشان که بگذریم، کم کاری و بی مسئولیتی نهادهای مختلف دولتی و غیر تا برخی صنوف و انجمنهای مربوطه، در توجه و سرو سامان دادن به وضع و حال این اهالی همچنان نا بخشودنیست. از ما، ایشان که رفتند شاد باشند و آنها که هستند سالم و سر حال، ان شاءا...
هر چند هر ساله جشن فجر بهار هنر ایران گرفتار گیر و دار شلوغی آخر سال اسفند و سرمای دی و بهمن این سالها ست. اما بهر حال امسال نیز جشنواره های مختلف فجر سینما و تئاتر و موسیقی  و یا تجسمی با همه مسائل و حاشیه ها به خیر و خوشی تمام شد. جشنواره بیست و نهم سینما امسال اما با تغییراتی در شیوه و کم و کیف اجرا قابل توجه بود، امسال توجه به جایگاه اهالی رسانه در برگزاری جشنواره و انتخاب سالن میلاد برای اهالی رسانه و تلاش برگزار کنندگان برای پذیرایی مناسب از ایشان با همه کاستی های جاری یا مشکلات فنی نمایش قابل تقدیر بود.
از جمله اتفاقات این فجر همراهی مدام و شبانه روزی برنامه هفت در گرما بخشیدن به تنور داغ شبها و روز های سرد نمایش فیلمها و موفقیت قابل قبولش در این مهم بود.
هر چند حاشیه سازیها و حاشیه های این برنامه، گاهی به حاشیه های خود جشنواره تنه می زد، اما این می تواند تجربه مفیدی باشد برای سالهای بعدی. در این میان اداره ریش سفیدی برنامه توسط  جیرانی در لابلای بگونگو های سینمایی و سوء تفاهمات متداول و البته نقدهای بی رحمانه و تند و تیز مسعود خان شیردل خود گاهی دیدنی تر از برخی فیلمها بود.
اما تئاتر و اهالی آن از هنرمندان مهجورش گرفته تا مسئولان محترمش که کم و بیش از دوستانمان نیز هستند امسال را با آبرومندی گذراندند و همچنان روسفیدمان کردند. هر چند مشکلات قدیم تئاتر کشور دست و پا گیر هنر و هنرمند پیر و جوان تئاتر مان است و انتظار است که در سال آتی با عنایت دوستان مسئول، مشکلات کمی و کیفی ایشان کمتر و کمتر باشد.
 هنرمند در طول سالی که گذشت در حد بضاعت خود با تمام توان تلاش داشت که عزیزانش در رشته های مختلف هنر ایران زمین را همراهی و یاری کند، اختصاص بخش قابل توجهی از هجم مطالب و صفحات به نقد و گفتگو با کارگردانان و بازیگران نمایش های مختلفی که در طول سال روی صحنه می رفتند و پوشش رسانه ایی ایشان  با کمک و یاری همکاران رسانه ایی فعال در حوزه تئاتر، خاصه دوستانمان در اداره کل هنرهای نمایشی و پایگاه اطلاع رسانی ایران تئاتر که تلاش قابل تقدیری در این زمینه دارند، بخشی از توجه هنرمند به حوزه تئاتر در کشور بود.
هر چند سینما و تلوزیون به مدد و با وجود رسانه های مختلف و متنوع و البته خصوصیتها و جذابیتهای خاص خودش، به قدر کفایت پوشش خبری لازم را همواره داشته و دارند، اما هنرمند از ابتدا تلاش داشت که با پرداختن عمیقتر در نقدها و بررسی محتوی فیلمهای مختلف داخلی و خارجی و درج مقالات تخصصی متفاوت تر و موثرتر از شیوه های متدوال و مناسبتی در صفحات و مجلات سینمایی موجود، اقدام کند.
تلاش ما رشد و توسعه کار در جهت انجام وظیفه شایسته و متناسب رسانه در ساحت هنر ایران زمین است، که انشا ا... در سال آینده به مدد الهی و لطف مسئولان و دوستان، بتوانیم در شکل و قالبی جدید و بهتر در خدمت این اهالی شریف باشیم.
امیدواریم درطی این طریق همچنان یاریمان کنید.
زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست/ هرکسی نغمه خود خواند و ازصحنه رود/ صحنه پیوسته بجاست/ خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...
" پیشاپیش سال نو  مبارک باد"


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ١٠۴ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
 

هنرمند ١٠۴ منتشر شد

سینما

آلمان؛ اکسپرسیونیسم و رئالیسم نوین
تاریخ سینمای هنری 7

آنچه دیوید لینچ در مورد خیال می گوید
در جستجوی خویش در بزرگراهی گمشده:

مرثیه ‌سرایی برای تاریخ مذهبی
به بهانه‌ی پخش سریال «مختارنامه» / نگاهی به کارنامه‌ی هنری داوود میرباقریتئاتر
یک نگاه ناب و غیرمنتظره
نگاهی به نمایش ”آنتیگونه” نوشته و کار ”همایون غنی‌زاده”

کارگاه آموزشی به جای اپرای پکن
نگاهی به نمایش ”سرزمین آب” نوشته ”جوهو آخو” و کارگردانی ”زوباولین لین” و ”غفار پورآذر”

بلوغ در بازخوانی یک اثر شناخته شده
نگاهی به نمایش ”فاوست” نوشته و کارگردانی ”حمیدرضا نعیمی”

بن‌بست زبان
درباره نمایشنامه ”درس” نوشته ”اوژن یونسکو” به انگیزه اجرای آن به کارگردانی ”داریوش مهرجویی”

تأملی بر ارتباط داستایوفسکی و تئاتر
به بهانه انتشار نمایشنامه ”ابله” (1)ادبیات
درباره "امبرتو اکو"
دانشمندی قصّه نویس یا قصّه نویسی دانشمند!

یک نویسنده عامه‌پسند هستم!

چاکر شما آ.چخوف
از مجموعه آثار آنتوان پاولویچ چخوف / نامه ها جلد 1 و2 و 3

بهار، آرزوی بر باد رفته پاییز است!
کاریکلماتور/ درباره طرح ها و نقاشی های شاپور

یکی از چیزهایی که از آن خوشم نمی آید همین پس انداز است
رضا کرم رضایی و خاطراتش 6

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
نمایشگاه مطبوعات غرفه هفته نامه هنرمند
نویسنده : مهدی احمدی - ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 


 

عباس رافعی وسیاوش قاسمی

 

علی معلم و مهدی احمدی(دبیر تحریریه و مدیر اجرایی)

 

ایرج میلانی

 

 

 

آهو خردمند

 

 

سردار مومنی(رئیس پلیس راهور ناجا)

 

مهران رنجبر

 

نیما نهاوندیان وپوریا تابان

 

مهراج محمدی و نیما مسیحا

 

نیما نهاوندیان و پوریا تابان

 

رضا بنفشه خواه

 

احمد ایران دوست

 

مانی رهنما

 

 

سیروس الوند،مهدی احمدی،حمید کریمی

 

 

عزت الله انتظامی

 

نیما مسیحا

 

آرش نوذری

 

مصطفی صباغ

 

 

 

 

امین الله رشیدی

محمد زرین دست

حمید حامی

علی رام نورایی

 

آنا نعمتی

 

قاسم افشار

 

 

شهنام شهابی

 

 

طهماسب صلح جو

انا نعمتی

 

آهو خردمند

 

عباس محبوب

 

مهران رنجبر

 

دکتر حسینی( وزیر ارشاد)

 

امین الله رشیدی و همسرس

 

شهین تسلیمی و مژگان ترانه و سیاوش قاسمی

 

آنا نعمتی و فتانه ملک محمدی

 

رضا بفشه خواه

 

علی رام نورایی

 

فریدون محرابی

 

علی معلم


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 103 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
 

 

هنرمند 103 منتشر شد

 


شهید سید محمد علی جهان آرا/7
سردار خرمشهر


سینما
بزرگان سینمای اسکاندیناوی/10
تاریخ سینمای هنری 6

معصومیت از دست رفته/14
بررسی نقش زن در فیلم های آلفرد هیچکاک / سه فیلم "طلسم شده"، "روانی" و" مارنی"

سینمای همه ما/18
تحلیلی بر روند کاهش مخاطب در سینمای ایران؛ عزم ملیتئاتر
تاکید بر کیفیت، نه کمیت/24
گفت‌وگو با ”حسین مسافرآستانه” رییس مرکز هنرهای نمایشی

صحنه در احاطه فلسفه/26
نگاهی به نمایش ”آپولوژی” نوشته و کارگردانی ”سعید شاپوری”

تلفیق الگوهای نمایشی شرقی و غربی/28
نگاهی به نمایش ”یک دامان ماه و ستاره” نوشته و کار ”امیر دژاکام”

صدای تشنگی آب/32
نگاهی به نمایش ”آواز شن‌زار” نوشته و کارگردانی ”اعظم بروجردی”

تاریخ را تحریف نکرده‌ام/34
گفت‌وگو با ”اعظم بروجردی” نویسنده و کارگردان نمایش ”آواز شن‌زار”


ادبیات
سر خورشید همیشه گرم است.../38
سیری در دنیای شگفت انگیز طرحهای پرویز شاپور(2)

مامان عزیزم.../40
از بودلر تا  سنت اگزوپری/  نامه هایی از نویسندگان مشهور به مادرشان

اول لاله زار زندگی مرا تغییر داد/42
رضا کرم رضایی و خاطراتش

سیر در شرق/44
یادداشتهایی از آنه ماری شوارتسنباخ/ از کتاب «سرزمین بازگشت به وطن»

در جستجوی آفتاب شرق/48
درباره آنه ماری شوارتسنباخ

کافه کتاب/53
پیشنهاد کتاب

 

 

سرمقاله

باید به هفت فرصت داد

از زمان آغاز به کار برنامه هفت تا کنون برای سینمای در حاشیه ما، با آن کش مکش ها و جدالهای درون گروهی و پشت صحنه ای، زمان زیادی نمی گذرد. از ابتدا قابل حدس بود که این برنامه با این سبک و سیاق مورد توجه و انتقاد اقشار مختلف این صنف و یا عموم مردم قرار بگیرد.
مردم یا مخاطبان سینما شاید تا کنون در هیچ فیلم و سریالی این جدال شبیه به دعوا وصحنه های اکشن درگیریهای لفظی و عصبانیت گاه و بیگاه این اهالی را ندیده بودند. شاید برای اولین بار بود که این زخمهای کهنه سینمای ایران در یک برنامه تلویزیونی سر باز می کرد.
دراظهار نظرهای اهالی سینما در زمان شروع پخش این برنامه می شد رگه هایی از این نگرانیهای صنفی را حس کرد؛ "از نظر من این درست نیست که برنامه «هفت» را با «نود» مقایسه کنیم و آن را «نود سینمایی» بنامیم. جذابیت فوتبال برای مردم پیروزی تیم x برy است و حاشیه‌هایی که در فوتبال به وجود می‌آید اما در سینما فیلمی با فیلم دیگر رقابت نمی‌کند. چه خوب که امروز برنامه‌ای به اخبار اصناف سینمایی اشاره می‌کند؛ اگرچه نباید عمده مواد تشکیل دهنده این برنامه موضوعات تخصصی باشد، زیرا نمی‌تواند با توده میلیونی مخاطب تلویزیون ارتباط برقرار کند. این که مشکلات یک صنف سینمایی چیست برای اهالی و خانواده سینما جذاب است ولی توده مردم از آن استقبال نخواهند کرد که این نکات در برنامه باید تعدیل شود." اینها بخشی از گفته های سیروس الوند در مورد هفت بود، صحبتی که توسط برخی دیگر از سینماگران نیز بیان شد.
آنچه مشخص است اینکه هفت می تواند یک فرصت برای سینمای ملی ما باشد و انگار جای آن در بین برنامه های سیما خالی بود. سینمای ایران با جامعه گسترده و متنوع گروه مخاطبان به عنوان یکی از عرصه های فعال و موثر و البته گسترده فرهنگی کشور این حق را داشت که در فرصت یک برنامه اختصاصی به مسائل و مشکلاتش بپردازد و البته از سوی دیگر عموم مردم، مخاطبان این سینما و این مشتریان مظلوم نیز این حق را داشته و دارند که از چند و چون و پشت صحنه این سینما مطلع باشند، به نظر می رسد بی اعتمادی اهالی هنر به مردم، بی اعتمادی متقابل را در پی داشته باشد.
تا وقتی مسائل سینمای ملی در سطح ملی و برای صاحبان اصلی آن یعنی مردم شفاف و صادقانه توسط اهالی سینما مطرح نشود، نمی توان توقع رفع این مسائل و مشکلات را داشت، بی تعارف، متاسفانه یکی از زشتیها و آفات اهالی هنر خاصه خانواده سینما، نبود فرهنگ کار جمعی  و فهم کار گروهی و صنفی و گذر از حسادتها و رقابتهای ناسالمی است که گاه به بازی کودکانه ای می ماند. اگر هفت این حسادتها و خود پسندیها و نابازیگری ها! در عرصه  سینما را نشان می دهد باشد که هشت یا نه بلکه صد باشد و بشود.
سالهاست که توپ مشکلات سینما بلکه هنر کشور در زمین دولت و ارشاد پاس کاری می شود و برخی تمام مشکلات عمده و عموما حرفه ای سینمای ایران که به همین آسیبهای خود اهالی بر می گردد را با ژست های مظلوم نمایانه  به گردن دولتهای درآمد و رفت این سالهای پس از پیروزی انقلاب می انداختند. هر چند که سهم بی برنامه گی ها در اجرا و نظارت دولتی در عرصه فرهنگی کشور مشخص و بدیهی است اما نباید از بر ملا شدن اشکالات و انتقادات وارده بترسیم، این بار افکار عمومی می تواند بهترین فرصت برای سینمای ایران در جهت رفع این مسائل و مشکلات باشد، بدیهی است روند "هفت" به عنوان یک برنامه تلویزیونی که به مسائل و مشکلات سینمای ایران می پردازد مثل هر برنامه دیگری دارای اشکالات و انتقاداتی باشد که می بایست خیر خواهانه توسط خود اهالی به آن پرداخته شود و البته دست اندر کاران این برنامه هم در جهت رفع این اشکالات برآیند. اما این نمی تواند بهانه ای باشد تا این فرصت از سینمای ایران گرفته شود، قدری تحمل و تمرین با هم بودن و کار گروهی کردن و البته قهر نکردن! برای سینمای ما حکم نوش دارو را دارد، باشد که دیر نباشد.
قصد مقایسه نیست، اما همین فوتبالیها که عامه می خوانیمشان، نودشان را با آن همه انتقاد و جدال و حاشیه سازی  تحمل کردند و می فهمند و از آن به نفع رفع مشکلات صنفشان با کمک گرفتن از هدایت قدرت افکار جمعی و طرح ملی مسائل کمک می گیرند. آیا سینماگران ما هم می توانند این چنین کنند؟

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ١٠٢ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
 

هنرمند ١٠٢ منتشر شد

 

 

شهید مجید شهریاری/7
دانشمند  شهید


سینما
برف هایی که آب نمی شوند!/10
درباره بهترین سکانس های زمستانی سینما / به بهانه برفهایی که نمی بارد؛

مک سِنِت و کمدی اسلپ ستیک/14
تاریخ سینمای هنری 5


تئاتر
جاده‌ای بی‌انتها/20
نگاهی به نمایش ”اتوبان” نوشته ”حمیدرضا آذرنگ” و ”آشا محرابی” و کارگردانی ”آشا محرابی”

زندگی به مثابه اتوبان/22
گفتگو با آشا محرابی نویسنده وکارگردان نمایش اتوبان

من، تئاتر و اتوبان/24
در گفتگوی اختصاصی هنرمند با مهران رنجبر بازیگر نمایش اتوبان:

خودکشی با طعم مکبث/26
نگاهی به نمایش ”باغ مرگ” نوشته ”آتیلا پسیانی” و کارگردانی ”سیامک احصایی”

کارگردانی برای من از تصویرسازی آغاز می‌شود/29
گفت‌وگو با ”سیامک احصایی” نویسنده و کارگردان نمایش ”باغ مرگ”

فضای پیچیده/32
نگاهی به نمایش ”در خواب به سراغم آمد...” نوشته ”مشهود محسنیان” و کار ”ندا هنگامی”

تصویر ”رومئو و ژولیت” در ذهن جستجوگر شرقی/34
گفت‌وگو با ”ندا هنگامی” کارگردان نمایش ”در خواب به سراغم آمد...”


ادبیات
...درباره عشق سخن بگویید/38
درباره "آنا آخماتووا" شاعره بزرگ روس

شاعر سال های تیره/41
آنا آخماتووا؛

دیوار/44
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف

روی تخته سیاه نوشتیم: ز گهواره تا گور دانش بجوی!/46
رضا کرم رضایی و خاطراتش 5

قلبم را با قلبت میزان می کنم!/48
از کاریکلماتورهای پرویز شاپور؛

کافه کتاب/51
پیشنهاد کتاب

وقتی از داستان کوتاه حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟/56
درباره «حفره ای در آینه» نوشته ی  لادن نیک‌نام، انتشارات ققنوس

موسیقی
دوباره بیاموزیم!/59
در گفتگوی اختصاصی با استاد فربُد یداللهی نوازنده ی تنبک و سازهای کوبه ای

 

-----------------------------------------------------------------------------

سرمقاله

 

وقتی تئاتر برای همه نیست!

تئاتر ایران در چند هفته گذشته تجربه تازه ای از حجم برخی نگاه های سنگین رسانه ایی را پشت سر گذاشت که از جنبه های مختلف قابل توجه و تامل است. ظاهرا یک اتفاق بود اما شاید بهانه ایی بود برای خود نمایی برخی اشکالات ساختاری در تئاتر ایران، از کمیت و کیفیت مسئله متون نمایشنامه و نمایشنامه نویسی و کیفیت و کمیت بازیها و نمایشها تا ترجمه یا گرته برداری های ناشیانه و نامتناسب با هنجارهای بومی به بهانه شهرت منابع و...، تا مسئله مدیریت و سیاسی بازی ها و یا بی سیاستیها و یا  نبود یک زیربنای نظارتی هدفمند فرهنگی در انتخاب و اجرای آثار داخلی و خارجی و از این دست عبارات غریب و آشنا.
چندی پیش انتشار چند عکس از نمایش ”هدا گابلر" اثر هنریک یوهان ایبسن نمایشنامه نویس عصیانگری که حدودا دویست سال پیش در قریه ایی کوچک و روستایی در دورافتاده ترین نقاط شمال اروپا در نروژ و در خانواده بازرگانی ورشکسته و مالباخته متولد شده، این اتفاق را در تئاتر این روزهای کشورمان رغم زد!
ظاهرا ”هدا گابلر” یکی از حدود 50 نمایشنامه ای است که ایبسن آن را در حدود سال ۱۸۹۰ نوشته است. اثری که عموم متقدین آثار او آن را مورد انتقادهای تندی قرار دادند، برخی از ایشان درباره”هدا گابلر” نوشتند:« نامتعارف، گنگ، روانشناسیِ غیر طبیعی، تاثیری پوچ و عبث، تصویری است که از آن  باقی می ماند.» در نقد دیگری آلفرد سیندینگ لارتین نوشت : که”هدا” خود مظهر شکستِ بدفرجامِ قدرتِ تخیل است، یک هیولای ماده که کسی را همانند او در زندگی واقعی نمی توانیم بیابیم.
می گویند ایبسن، همیشه با سنت‌ها سر ستیز داشت و هدا برجسته‌ترین اثر او در این زمینه است. هنریک یوهان ایبسن زاده ۲۰ مارس ۱۸۲۸ در اسکین ، نروژ است که بعد از تولد او اوضاع خانواده اش تغییر می کند. مادرش برای تسکین پیدا کردن روحش، به مذهب رومی آورد و پدرش هم دچار افسردگی می شد. پس از ورشکستگی آنها در ۱۸۳۶، آنها درخانه‌ای ویرانه در یک روستا زندگی می‌کردند، و روستاییان همسایه که آنها را مثل خود نمی‌دیدند ، به چشم تحقیر و تردید به آنها می‌نگریستند. شاید تجربه همین دوران بود که باعث شد ایبسن در بزرگسالی مردی گوشه گیر و محتاط در ارتباطاتش باشد.
تعبیر می شود که خود هنریک ایبسن برای اینکه تأملات درونی‌اش را پنهان کند در "هدا" و در قالب یک شخصیت دیگر آن را به ما نشان می‌دهد. حالات روحی و روانی این شخصیت احتمالاً در درون ایبسن وجود داشته است. واضح است که نویسنده تحت تأثیر متون فلسفی هیچ‌انگاری قرار داشته است. چیزی که شاید بتوان گفت مد روز نویسندگان آن دوره بود. فلسفه‌ای که بنیانگذارش فردریش نیچه بود. هرچند نمی‌توان نمایشنامه هدا گابلر را اثری کاملا متأثر از فلسفه هیچ‌انگاری نیچه دانست اما ته‌مایه‌های فکری فیلسوف آلمانی در آن به چشم می‌خورد. یعنی او حدوداً شصت ساله بود که این نمایشنامه را نوشت. شخصیت داستان آدم آشفته‌حال و ناامیدی است که برای اطمینان یافتن از قدرت خویش، موجب نابودی اطرافیان و نزدیکان می‌شود و سرانجام کارش به اینجا می‌رسد که در مقابل کشمکش‌های زندگی کوتاه بیاید و خود را به مرگ بسپارد.
برخی از مفسرین آثار او معتقدند "نمایش”هداگابلر” نمایشی پیش پا افتاده و معمولی با فضایی بد و اخلاقیات کثیف و آلوده است و روح”هدا” یک روح ظالم با تاثیری ناپاک روی انسانیت است."
نوشته اند که در تمام عکس‌هایی که از ایبسن موجود است، او فقط در یک تصویر لبخند بر چهره دارد. دکتر Arne Duve در کتابِ”عاصی اما تحریک آمیز، سمبولیسم در آثار ایبسن” (چاپ اسلو ۱۹۴۵) این موضوعات را مورد بحث قرار داده است. دکتر Duve معتقد است که”هدا” آشکار کننده موانع و فلج کننده های غرایز زندگی ایبسن است. او به ما یادآوری می کند، ایبسن در جوانی دارای غرایزی افسار گسیخته بوده است و حتی در ۱۸ سالگی پدر یک فرزند نامشروع می شود و در همان سال های اوان جوانی معتاد به الکل می شود و این باورپذیر است که چنین افکاری در سر بپروراند و حتی تلاشی در جهت خودکشی کرده باشد.
اگر به دقت”هدا گابلر” را مورد ارزیابی قرار دهیم درمی یابیم، به واسطه درون مایه ی آن یکی از بزرگترین افشاگری ها از چهره ی خود هنرمند صورت گرفته است و در واقع، شاید بتوان به نمایش عنوان دیگری با این مضمون داد. ”چهره ای از هنریک ایبسن در قالب زنی جوان”.
نا گفته پیداست که این اثر و آثاری از این دست از نمایشنامه نویسان معلوم الحال غربی و اروپایی می تواند هیچ سنخیتی با اصول و هنجارهای اجتماعی ما به عنوان کشوری با فرهنگ غنی چند هزار ساله و فاخر و اخلاقمند و موحد و اصول و مبانی مذهبی مان نداشته باشد. اساسا انتخاب آثار غربی و اجرای نمایشنامه های خارجی در کشور ما یک مسئله رها و بی جواب است، شاید با نگاهی خوشبینانه فقط تکرار و تواتر اجرا و کمتر لزومات فرهنگی و اجتماعی و لحاظ نیازهای فرهنگی مخاطب بومی، دلیل این سلسله اجرا ها باشد، مسئله ای که بارها داد خود اهالی تئاتر را در آورده و بارها بدنه تئاتر از آن آسیب دیده اند و همچنان می بینند، اما متاسفانه هر بار در مقابله با این درد کهنه و مشکلاتی که فراهم می کند با یک مسکن مقطعی از کنار آن می گذرند.
این بدیهی است که دستگاه نظارت بر انتخاب و اجرای نمایشنامه ها، علی الاصول می بایست با ملاک های فرهنگی و البته دوری از تنگ نظری های سلیقه ای و جناحی و یا پسند های سیاسی، مقتدرانه بر اصولی که به حیثیت و میراث فرهنگی یک ملت مربوط می شود استوار و پایدار پافشاری کند. اما دراین میان این شایسته نیست که با بروز یک خطا کل جامعه و خانواده مظلوم تئاتر مورد بی مهری و هجمه رسانه ای و فشارهای جناحی و سیاسی بازی شوند.
این هم بدیهی است که عموم مسئولین و نیز خانواده عرصه فرهنگ، خاصه تئاتر کشور بر اصول اساسی نظام و ارزشهای مذهبی و ملی کشورمان پایبند و معتقدند و یک اتفاق و خطا نمی تواند بهانه ای برای حمله و حجمه به حرکت رو به رشد توسعه فرهنگی کشور و فعالان آن در حوزه های مختلف آن از جمله تئاتر و یا سینما و تلویزیون کشورمان و چشم پوشی از کارهای بزرگ و موثر و مطلوب این عرصه باشد.
عکس العمل مسئولین فرهنگی کشور در کنترل این تذکر قابل تقدیر و مسئولانه رسانه ای و البته جلوگیری از تبدیل آن به یک جریان سازی و هجوم رسانه ای دشمن شاد کن قابل توجه بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با نمایش «هداگابلر» و انتقاداتی که نسبت به آن مطرح شد، گفت: اگرچه این تئاتر برخی مشکلات را داشته است، اما قرار نیست موارد و اشتباهات این چنینی در بالاترین سطوح مملکتی مطرح و پیگیری شود.
حسینی گفت: اکنون کار فرهنگی در سطح گسترده ای انجام می شود و چـــه در زمینه ی تئاتر، سینما و چه هنرهای دیگر تمام تلاش های هنرمندان ما براین است براساس ضوابط و قوانین کشور کار کنند. حال اگر در این میان گاه موردی هم وجود داشته باشد تذکر داده شده، توبیخ می شود یا به گونه ای از طریق راه کار های قانونی آن پیگیری می شود.
ایشان معتقدند بحث ما این است و قصد حمایت از تخلفات را نداریم، البته درمورد این تئاتر کمی اغراق شده است و به همین دلیل ما سی دی های این نمایش را آماده کرده و در اختیار نمایندگان دادستانی و نمایندگان محترم مجلس قرار دادیم تا خود آنها بررسی کنند چرا که بر مبنای یک یا چند عکس نمی توان به درستی تصمیم گرفت... معمولا در چنین مواردی به گردانندگان آن نمایش تذکر داده می شود، اما نباید بگوییم که این موارد به صورت تعمدی از سوی وزارت ارشاد نادیده گرفته شده است.
همچنین معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این عبارت که  در ماجرای «هدا گابلر» نوعی خطای رسانه ای صورت گرفت، اظهار امید واری کرد که ترکیب اعضای جدید شورای نظارت و ارزشیابی اداره ی کل هنرهای نمایشی برای همه ی علاقه مندان به آثار فاخر و دلسوزان تئاتر، آرامش بخش باشد.
او گفت: باید توجه داشت که تئاتر یک حقوق دوسویه است، از یک سو اهالی تئاتر به عنوان نمایندگان پرافتخار این هنر متعهدند آثاری را به جامعه تحویل دهند که متناسب با فرهنگ جامعه ی اسلامی و ایرانی ما باشد. از سوی دیگر مردم هم نگران خوراک فکری فرزندانشان هستند. بنابراین شورا رویکردی دوسویه دارد و از هر دوسو باید به صیانت از حریم فرهنگ و هنر کشور بپردازد و قطعا همه تلاش این شورا، صیانت دوجانبه از این دو حوزه خواهد بود.
شاه آبادی با اشاره به حاشیه های فراوانی که همزمان با اجرای نمایش «هدا گابلر» ایجاد شد، این حاشیه ها را ناشی از حاشیه سازی های رسانه ای دانست و به ایسنا عنوان کرد: اگر احیانا خطایی هرچند کوچک در اثری اتفاق بیفتد، نباید از سوی برخی افراد مبالغه آمیز جلوه داده شود، چرا که در وهله ی اول آن خطا در آن اثر اتفاق افتاده، اما خطای بعدی از سوی جامعه ی رسانه صورت می گیرد که آن را به شکل مبالغه آمیزی بازتاب می دهند.
در این میان عکس العمل اهالی و خانه تئاتر گرفته تا شخص حسین مسافر آستانه به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی کشور، در حمایت از تئاتر و اهالی آن قابل توجه بود.
تئاتری ها معتقدند گرهی را که به آسانی با دست گشوده می شود با دندان کور نکنیم و با تدبیری که شایسته خرد ایرانی است به رفع مشکل پرداخته، آرامش را به فضای تئاتر بازگردانیم. انشا ا...

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ١٠١ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
 

هنرمند ١٠١ منتشر شد


به سوی قربانگاه/7
شهید مصطفی چمران


تئاتر
هنوز ”دختری با کفش‌های کتانی” را دوست داریم/8
نگاهی به نمایش ”متولد 1361” نوشته ”نغمه ثمینی” و کارگردانی ”پیام دهکردی”

ادای دین به یک نسل/10
گفت‌وگو با ”پیام دهکردی” کارگردان نمایش ”متولد 1361”

حالا تئاتر را ترجیح می‌دهم/14
با پگاه آهنگرانی از نقش آفرینیهای سینما تا دشواریهای تئاتر

بودن یا نبودن؛ مساله این است/18
نگاهی به نمایش ”تپانچه و سکوت” نوشته و کار ”رسول نقوی”

مخاطب‌شناسی می‌کنم/20
گفت‌وگو با ”رسول نقوی” نویسنده و کارگردان نمایش ”تپانچه و سکوت”

می‌توان از زوایه‌ای اندیشمندانه وارد حوزه تئاتر مذهبی شد/24
گفت‌وگو با ”کوروش زارعی” کارگردان نمایش ”مسافران کوفه”

قصه‌های شاهنامه به روایت ابزار و وسایل خانه/28
نگاهی به نمایش ”قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه” نوشته ”حسن باستانی” و کارگردانی ”مریم معترف”

خانه‌ای در برابر باد/30
نگاهی به نمایش ”گفت‌وگو با باد” نوشته ”اصغر خلیلی” و کارگردانی ”فرشاد منظوفی‌نیا”

عبور از آسیب/32
نگاهی به نمایش ”آخرین نامه” نوشته و کار ”مهرداد کوروش‌نیا”

ایجاد موقعیت‌های نمایشی با نگاه استعاری/34
نگاهی به نمایش ”پای دیوار، کودکی” کار ”فهیمه و سیما میرزاحسینی”

اثری متفاوت/36
نگاهی به نمایش ”هفت” نوشته ”کیوان میرمحمدی” و کارگردانی ”یاسر خاسب”


ادبیات
روح ملت و نابغۀ روسیه!/38
درباره لیون نیکلا یوویچ تولستوی

سعی کن زودتر بزرگ شوی/40
درباره رمان سووشون سیمین دانشور، 1348

مهمان/44
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف

نعمت فراموشی!/46
رضا کرم رضایی و خاطراتش4

کافه کتاب/48
پیشنهاد کتاب

  
comment نظرات ()
 
 
یکصدمین شماره هفته نامه هنرمند: هنرمند 100 منتشر شد!
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
 

یکصدمین شماره هفته نامه هنرمند:

هنرمند 100 منتشر شد!

 

 

شهید سید مرتضی آوینی/10
سید شهیدان اهل قلم


سینما
...به درویشی و خرسندی!/11
مصائب تهیه کنندگی/ در گفتگو با علی معلم

طنز با اعمال شاقه/16
یک فنجان قهوه تلخ در گفتگو با سیامک انصاری

پیام سریال را بگذارید برای آخر کار!/19
یک فنجان قهوه تلخ در گفتگو با سحر زکریا

به نام پدر/23
گفتگو با مژگان ترانه / بازیگر سینما و تلویزیون

حکایت سلاطین سایه نشین/26
به بهانه چهاردهمین سالگرد سفر علی حاتمی به دیار باقی

بیراهه ستاره پرستی/32
درباره سینمای ایتالیا و دانمارک و فیلم های عظیم تاریخی و وریسم / تاریخ سینمای هنری 3
تئاتر
تئاتر و هفته نامه هنرمند/37
یادداشت حسین مسافر آستانه

بی‌هویتی در مهاجرت/38
نگاهی به نمایش "کافه مک آدم" نوشته و کارگردانی "محمود استادمحمد"

”حقیقت” در صحنه واقعیت/42
نگاهی به نمایش ”ح دو چشم” نوشته و کارگردانی ”سیروس همتی”

کابوس سیاه/44
نگاهی به نمایش ”شمشیرهای ژنرال” نوشته ”قدرت‌الله فتحی” و کارگردانی ”مسعود موسوی”

با نگاه رئالیستی صرف مخالفم/46
گفت‌وگو با ”مسعود موسوی” کارگردان نمایش ”شمشیرهای ژنرال”

مکاشفه‌ای در داستان یک زندگی/50
نگاهی به نمایش ”گفت‌وگو با باد” نوشته ”اصغر خلیلی” و کارگردانی ”شیوا مکی‌نیان”

همیشه روند تحقیق را دنبال می‌کنم/52
گفت‌وگو با ”شیوا مکی‌نیان” کارگردان و بازیگر نمایش ”گفت‌وگو با باد”

برداشت کلی مخاطب مهم است/54
گفت‌وگو با ”حسین پاکدل” نویسنده و کارگردان نمایش ”حضرت والا” (قسمت دوم)

”تعزیه”؛ بیانگر واقعه جانگداز کربلا/60
ادبیات
خلوص شاعر/62
با نگاهی به "قانون عشق" مجموعه شعر، نصرا... مردانی، 1376

روشنفکر کندذهن/66
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف

شاعری در جدال زندگی و مرگ/68
اینگه برگ باخمن

شعر بیگانگی و احساس غربت/70
درباره "اینگه برگ باخمن" و  "پرواز با ترانه" ترجمه ی چنگیز پهلوان

ای کاش به دنیا نمی آمدم/72
رضا کرم رضایی و خاطراتش3

شعر همان سنجاقک است.../76
در بار‌ة «کوته سرایی»، سیری در شعر کوتاه معاصر، سیروس نوذری، ققنوس، 1388‌

کافه کتاب/78
پیشنهاد کتاب

 

 

------------------------------------------------------------------------------

سرمقاله

چون که صد آید...

در این سالها و روزها که حال و روز هنر و هنرمند تعریفی ندارد و انگار دماغ کسی چاق نیست و کیفش کوک، جشن صدمین شمارگان، حال و حوصله می خواهد و البته حتما کمی هم پول بی زبان، که ما و امثال ما از صدقه سری بارعام و عنایت سرشار صاحب منسبان بر اریکه هنر و هنرمند ایران، هیچ کدامش را نداریم که نداریم.
فکرش را می کردیم، اما به دعای خیر و اقبال غیب و التماس دعای شدید هم نیاز مبرم بود از سختی و سنگلاخ این مسیر هفت خان. مدیران مسئول یا دبیران و سردبیران عزیزهمکار، خاصه در حوزه های مختلف هنر؛ خوب سختی بند بازی برلبه تیز این شمشیر شیز را میدانند و آبدیده این میدانند و نیز خوب می دانند که صد شدن از صفر، هنر ایرانی می طلبد و هنرمندی می جورد.
امروز به لطف خدای رحیم با مساعی و مهربانی همه دوستان همکار از ابتدا تا کنون و نیز همکاری و همراهی صاحبان اصلی هنرمند؛ هنرمندان عزیز و صبور کشورمان در حوزه های مختلف این مطمع متعالی انسان خاکی، صدمین شماره از هفته نامه هنرمند پیش روی مبارک شماست.
از مشقات جولان سالم درساحت "رسانه هنری" و یا هنررسانه ایی" همین بس که گویی در انباری از کاه، بلا تشبیه بدنبال سوزنی، بلکه گوهری باشی؛ وقتی که تعاریف هنر، هنرمند و رسانه هنری، فراخ است، مصادیقش فراخ تر می شود؛ می شود اینکه؛ ای بابا دلت پاک باشد، آن وقت من هم هنرمند می شوم، فلانی ازهرانگشتش صدها هنر می ریزد و البته رسانه هنرش هم می شود، آنها که می بینید و اینها که می شنویم.
خدا پدر میرزا صالح شیرازی و دوستان قدیم و جدیدش، آنها که این طفل را برایمان ناقص از آب و گل در آوردند، بیامرزد. سالهاست که به اصطلاح نبود یک چشم انداز و افق در برنامه رسانه کشورو برنامه ریزی هدفمند در مدیریت متنوع رسانه ایی، دیدمان را کور کرده است و گاهی حتی جلوی پایمان را هم نمی بینیم چه برسد به چشم انداز...
بخواهیم یا نخواهیم، موافق باشیم یا نباشیم، هم اکنون ما، یعنی ملت ایران و امت اسلام، در یک جنگ تمام عیار رسانه ایی با دشمنانمان هستیم، جبهه مهمی از همان نبرد همه جانبه نرمی که امروز از آن زیاد می شنویم. آن وقت از مسولین و همکاران، برخی انگار که به شکار گنجشکی به تفرجگاه رفته باشند تیرو کمان سنگی به دست گرفته اند و برای این دیو رجز فتح می خوانند و متاسفانه برخی در خواب خرگوشی غفلت، رویای مدینه فاضله می بینند.
هم اکنون با گذشت بیش از سی سال از پیروزی انقلاب و آمد و رفت حدود ده دولت، وضع ما و مطبوعات و رسانه همین است که می بینیم، ازاوضاع نامناسب سیاسیون واقتصادیون و اجتماعیات و امثالهم از روزنامه و هفته نامه تا فصلنامه ها، که بگذریم. نشریات فعال هنری، ما به ازای اوضاع هنر و هنرمندش، حال و روز خوشی ندارند. آنها که می بینید خوشند و با دمشان گردو میشکنند و جلد و ماجلدشان چشم نواز است و مفرح ذات، اقتصادیونی هستند که ظاهرا قرار بوده از اجتماعیات بنویسند ولی دراین گرگ و میش، در لباس هنر ظاهر شده اند محض شکار بیشتر آهوبچگان.
اینها نمی شود مگر به لطف همان بی برنامگی و نظارت نا دقیق و گاه ناعادلانه، عموما سطحی و البته ناکافی برخی از مسولان ذیربط این سی و چند سال و البته شاید همدلی ناشی از هم کاسه گی تک وتوکی از ایشان، متاسفانه.
حالا در این جنگ نا برابر، این ماییم و این لشگر زار و گروهی مکار که به وقت کارزار از یک سود آگهی چند در چند خود نیز نمی گذرند چه رسد به وعده ملک ری.
از ترک تازی این قبیل پیک نامه های تبلیغاتی، شاید گرمی بازار مشاطه گران و تغییر ذائقه مخاطبان به سمت جمال پسندی رنگ و لعاب، کمترین آسیبی است که از این رهگذار نصیب فرهنگمان می شود، شبیه همان که بلای جان سینمای ما هم شده است. تا کنون سعی ما و دوستان همفکرمان در طی این طریق بر دوری از این مسیر ناصواب بوده، هرچند که این، به تکیه زدن بر تخته سنگی در سیلاب می ماند.
نه اینکه هنرمند تا این صد منزل مهجور بود، گشتیم از بین هنر، تئاتر، این زیبای مهجور خفته را مثل خود یافتیم و به قدر توان علی رغم برخی بی مهری ها و غریبه پسندیها که به آن خو کرده ایم، به تئاتر بیشتر پرداختیم و حالا با اهالی آن رفاقت ها داریم و دلدادگی ها که نگو. همچنین از ابتدای شروع به کار هفته نامه هنرمند؛ ادبیات، سینما، تلویزیون، رادیو و یا زیبایهای تجسمی، عمده دغدغه های هنرمند در میان صفحاتش بوده و هست.
به مدد حق تعالی و با دعای خیر اهالی و همراهی دوستان و نیت راست، چشم به افق دوخته ایم که؛ چون که صد آید نود هم پیش ماست...

حسین احمدی


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 99 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
 

هنرمند ٩٩ منتشر شد
سینما
اما آسمون اون وقتا آبی تر بود/8
به بهانه چهاردهمین سالگرد سفرعلی حاتمی عزیز
به دیار باقی / حکایت سلاطین سایه نشین (قسمت اول)

فوق ستاره ای که در تاریخ سینما جاودانه شد/13
برای 94 سالگی «کرک داگلاس»

از سینمای هنری تا فوییاد/16
تاریخ سینمای هنری2


تئاتر
رستگاری با بیداری/20
نگاهی به نمایش ”بیداری در خواب هزار من” نوشته و کار ”علی ثقفی”

کبوتران حرم/24
نگاهی به نمایش ”دم هشتی، روی گنبد” نوشته و کارگردانی ”کاوه مهدوی”

خندیدن اخمالو خان/26
نگاهی به نمایش ”اخمالوخان” نوشته و کار ”امیر مشهدی عباس”

حضرت والا در عمارتی متروک/28
گزارشی از آخرین اثر حسین پاکدل

ارتباط شناسی از منظر زبان تئاتری و کلامی/30
نگاهی به نمایش ”حضرت والا” نوشته و کار ”حسین پاکدل”

انگشت کوچکی از تاریخ برای نمایش دادن کافی است/34
گفت‌و‌گو با ”حسین پاکدل” نویسنده و
کارگردان نمایش ”حضرت والا”/ قسمت اول

...تئاتر مرا می خواند/38
گفتگوی شیده شمسایی با مهدی شمسایی/ گفتگوی بازیگر با پدر کارگردانش/ قسمت دوم


ادبیات
ییتس ، فردوسی و قیصر امین پور/42
نگاه ایرلندی به شاعر حماسه ها؛ ویلیام باتلر ییتس

شعر در ازای عشق/44
درباره  ویلیام باتلر ییتس

شاعر نمایشنامه ها/46
دنیای نمایشنامه نویسی ویلیام باتلر ییتس

من دیگر عادت کرده ام/50
درباره "نبض اتفاق" مجموعه شعر، ایرج صف شکن، 1374

از نقش آفرینان خاطره انگیز/54
رضا کرم رضایی و خاطراتش2

قیم/56
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ٩٨ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
 

 

هنرمند ٩٨ منتشر شد

 

 

یــــــاد

شهید علی اکبر شیرودی

سینما

تسلط کارگردان
"روانی" ساخته‌ی آلفرد هیچکاک

آغاز کار سینما در اروپا
درباره تاریخ سینمای هنری(1)


تئـــاتر

یادآوری کامل
نگاهی به نمایش «قاتل بی‌رحم هسه کارلسون» نوشته «هنینگ مانکل» و کارگردانی «مسعود رایگان»

کمدی کار کردن کار ساده‌ای نیست
گفت‌وگو با ”مسعود رایگان” کارگردان نمایش ”قاتل بی‌رحم هسه کارلسون”

قصه همیشگی
نگاهی به نمایش ”بدل” نوشته ”هدایت هاشمی” و کارگردانی ”هادی عامل”

نباید درگیر ظواهر نمایش ایرانی شویم
گفت‌وگو با ”هادی عامل هاشمی” کارگردان نمایش ”بدل”

...تئاتر مرا می خواند
گفتگوی شیده شمسایی با مهدی شمسایی/ گفتگوی بازیگر با پدر کارگردانش/ قسمت اول


ادبیات

رویاهای پیر مرد
درباره کنوت هامسون؛ برنده نوبل و پدر جریان سیال ذهن

مردی در جعبه ویولن
برسی رمان "رازها " اثر کنوت هامسون

شعر پسانیمایی و قرائت چهارم
درباره «نم نم بارانم»، مجموعه شعر، علی باباچاهی، 1375

عرفان به روایت شعر معاصر
«نگاه اسطوره‌ای» سهراب سپهری به هستی

چو ما دید و بسیار بیند زمین
رضا کرم رضایی و خاطراتش

از چاله به چاه
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 97 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
 

هنرمند 97 منتشر شد


یـــــــــاد
شهید سید عبد الحمید دیالمه، جوان فرزانه

سینما

softwar با سلاح خوابگردها
 نگاهی به فیلم سر آغاز "Inception"

 

تئاتر
چیزی بگو
نگاهی به نمایش ”آواز دورترین کرانه مه‌‌آلود زمین” نوشته ”ایوب آقاخانی” و کارگردانی ”شهرام گیل‌آبادی”

مضمون خودم را مطرح کردم
گفت‌و گو با ”شهرام گیل‌آبادی” کارگردان نمایش ”آواز دورترین کرانه مه‌‌آلود زمین”

درگیری میان آزادی و ضرورت
نگاهی به نمایش ”رستم و اسفندیار” نوشته و کارگردانی ”پری صابری”

لذت انسانی صلح
نگاهی به نمایش ”زندگی میان آتش” نوشته و کارگردانی ”اصغر خلیلی”

داستانی که به کولاژ تبدیل می‌شود
گفت‌وگو با ”اصغر خلیلی” نویسنده و کارگردان نمایش ”زندگی میان آتش”

همجنس باد و خاک
نگاهی به نمایش ”کسوف” نوشته و کارگردانی ”ایوب آقاخانی”

گریه لابلای خنده
گفت‌وگو با «ایوب آقاخانی» نویسنده و کارگردان نمایش «کسوف»

گفتمان سازی در روایت
نگاهی به نمایش «نوشتن در تاریکی» نوشته و کارگردانی «محمد یعقوبی»

 

 

ادبیات

میخ های تابوت تو را من می کوبم
درباره رمان مریم روزبهانه، 1382

صدف
از مجموعه داستانهای کوتاه چخوف / انتشارات توس / 1389

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ٩۶ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
 

هنرمند ٩۶ منتشر شد


 


 یــــــــــــاد
شهید سید محمد حسین علم الهدی

سینما
پرده ای دیگر از ساز آرکاییسم
تگاهی به فیلم "شاهزاده پارس: ماسه های زمان" Prince Of Persia  

 

تئاتر

سرنوشت گره‌خورده دو قربانی
نگاهی به نمایش ”تور عروس” نوشته و کار ”امیر امجد”

مشروطه در اندرونی
گفت‌وگو با ”امیر امجد” نویسنده و کارگردان نمایش ”تور عروس”

پردازش نمایش ایرانی
نگاهی به نمایش ”روزی، گذری، روزگاری” نوشته ”خیرالله تقیانی‌پور” و کارگردانی مشترک ”تقیانی‌پور” و ”جواد نوری”

آشتی شمر و سیاه
گفت‌وگو با ”خیرالله تقیانی‌پور” یکی از دو کارگردان نمایش «روزی، روزگاری، گذری»

توقف در نقطه‌‌ی حساس
نگاهی به نمایش ”سلول شماره 11 ” نوشته ”ایده زال‌زر” و کار ”حسن حاجت‌پور”

جهانی که کوچک می‌ماند
گفت وگو با ”حسن حاجت‌پور” کارگردان نمایش ”سلول شماره 11”

یک داستان شاعرانه درباره مرگ و زندگی
نگاهی به نمایش ”مادر جان سلام” نوشته ”داود کیانیان” و کار ”مهدی مقیمی” و ”محسن صفری”

بازی با اشیاء برای خلق موقعیت نمایشی
نگاهی به نمایش”شب اسرارآمیز په‌په” نوشته ”محمدرضا کوهستانی” و کار ”احمد سلیمانی”

رقابت؛ عامل اساسی در پیشرفت تئاتر کودک است
گفت و گو با ”احمد سلیمانی” کارگردان نمایش ”شب اسرارآمیز په په”

 

ادبیات
نقطه ای روشن در رمان جنگ و ستیز
درباره سه رمان از ژوزه ساراماگو

صاحب خانه ای پراتاق
درباره  گونترگراس کهنسال

اینجا جایگاه گونتر گراس است
گفتگو با گونتر گراس کهنسال

در چه هنگامی بگویم من
یاد/ نیما یوشیج

زندگی در آینه
درباره اوکتای رفعت و شعر هایش

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 95 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
 

هنرمند 95 منتشر شد


 

 

سینما

فاوست در عصر روشنگری
با نگاهی به فیلم  agora "آگورا"

 


تئاتر
در انتقاد از فرادستان و دفاع از فرودستان
درباره نمایش «قصه باغ زالزالک» / به بهانه گفتگو با داود فتحعلی بیگی پیرامون نمایش‌های سنتی ایرانی (چاپ دوم)

به دنبال اصل نمایش سنتی هستم
گفت‌و گو با ”داوود فتحعلی بیگی” نویسنده و کارگردان تئاتر

تصویر ایثار یک زن

نگاهی به نمایش ”دهانی پر از پرنده” نوشته و کار ”فارس باقری”

ایستادن در آستانه جهانی نو
گفت‌وگو با ”فارس باقری” نویسنده و کارگردان نمایش ”دهانی پر از پرنده”

نظمی که به آشوب کشیده می‌‌شود
نگاهی به نمایش ”هملت ماشین” نوشته ”هاینر مولر” و کارگردانی ”ناصر حسینی مهر”

تئاتر تجربی و تئاتر آوانگارد
گفت وگو با ناصرحسینی مهر

حقیقت را درخواهید یافت
یادداشت کارگردان/ درباره «هملت ماشین» اثر هاینر مولر

گزارش تصویری  تمرین نمایش "حضرت والا"

"حسین پاکدل" با "حضرت والا" در تماشاخانه ایرانشهرادبیات

نگریستن غریب به درون اشخاص و اشیا
درباره اهل غرق، رمان، منیرو روانی پور، 1368

نهاد عجیبی به نام ادبیات

گفت وگو با "ژاک دریدا"

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
دیدار با هنرمند در نمایشگاه و جشنواره مطبوعات
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
 

دیدار با هنرمند در نمایشگاه و جشنواره مطبوعات

 

3 لغایت 10 آبان ماه 1389

ساعت بازدید: 9 الی 19


تهران، خیابان شهید بهشتی، مصلای بزرگ امام خمینی (ره)


 

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ٩۴ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
 

هنرمند ٩۴ منتشر شد

تئاتر

حلقه مفقوده یک اجرا/6
نگاهی به نمایش ”کنسرت حشرات” نوشته و کارگردانی ”مریم سعادت”

این حشرات دوست داشتنی/8
گفت‌و گو با "مریم سعادت" کارگردان نمایش "کنسرت حشرات"

بازی متنی با تماشاگر/12
نگاهی به نمایش "آدم آدم است" نوشته و کار "مهرداد رایانی مخصوص"

توجه مخاطب تکلیف تئاتر را تعیین می‌کند/16
گفت‌و گو با "مهرداد رایانی مخصوص" نویسنده و کارگردان نمایش "آدم آدم است"

ما بازیگران دچار فراموشی و وازدگی شده‌ایم/20
گفت ‌وگو با "پیام دهکردی" بازیگر نمایش "نورا"

تلاش برای پرهیز از کلیشه‌های مرسوم/24
نگاهی به نمایش "ترب" نوشته و کار "صمد آذرخش"

برش‌هایی از زندگی یک نسل/26
گفت‌وگو با "علی هاشمی" کارگردان نمایش "پاره‌های ساده"

یک رویا/28
نگاهی به نمایش "من کجا؟ اینجا کجا؟!..." نوشته "فخرالدین خاک‌زند" و کارگردانی "میثم یوسفی"

به امید شوکه کردن تماشاگر/32
درباره خشونت در تئاتر ما

تئاتر آگاه ‌کننده جامعه است/36
گفت‌وگو با "جیانا کاربوفاری" نمایشنامه‌نویس و کارگردان معاصر رومانیاییادبیات

ریشه در اعماق و داستانهای دیگر/40
درباره آثار ابراهیم حسن بیگی

جنگ متن با خود متن.../44
گفت وگوی رامین جهانبگلو با آلن رب گریه

ما همه فرزندان بکت، بارت و سارتر هستیم/50
سردمدار رمان نو از فعالیت ها و دیون نسل خودش می گوید

دوزخ، امّا سرد/52
درباره رمان پیانو "ژان اشنوز"

کافه کتاب/57
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 93 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
 

هنرمند ٩٣ منتشر شد

 


تئاتر

زاری که دیگر "زار" نیست
درباره نمایش ”تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث” به کارگردانی ”ابراهیم پشت‌کوهی”

مکبث امروز هم دارد در زمان خودش اجرا می‌شود
 با ”ابراهیم پشت کوهی” کارگردان نمایش ”تنها سگ اولی می‌داند...”

باد از کدام سو وزیده است؟!
یادداشت ”خسرو حکیم‌رابط” درباره ”تنها سگ اولی می‌داند...”

در انتقاد از فرادستان و دفاع از فرودستان
درباره نمایش ”قصه باغ زالزالک” نوشته داود فتحعلی بیگی و کار خدایار کاشانه

سیندرلای ایرانی
درباره  نمایش ”سیندرلا از فرنگ برگشته” نوشته و کار ”مهدی مهدی آبادی”

نمایش سیاه‌‌بازی تابع جهان‌بینی انسان‌ ایرانی است
گفت‌وگو با ”محسن سراجی” نویسنده ”نظریه نمایش سیاه بازی”

تصویر عشق نامتعارف
گفت‌وگو با ”مهدی شمسایی” کارگردان نمایش ”شاخ نبات”

واقعیت‌های فراموش شده
درباره نمایش ”پاره‌های ساده” نوشته ”مهدی میرمحمدی” و کارگردانی ”علی هاشمی”

ادبیات
عشق آبی مایل به قرمز است
درباره "قرمزتر از سفید" مجموعه شعر، کیومرث منشی زاده، 1370

شاعرها به دست عزرائیل فوت شدند!
با دکتر کیومرث منشی زاده

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ٩٢ منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
 

 

هنرمند ٩٢ منتشر شد

 

 

تئاتر

گسست‌هایی که نیاز به ترمیم دارند
نگاهی به نمایش ”رویای هالیوود” نوشته ”نیل سایمون” و کارگردانی ”نادر برهانی مرند”

خودم را مقید به سلوک خاصی نمی‌کنم
گفت و گو با ”نادر برهانی مرند” کارگردان نمایش ”رؤیای هالیوود”

تکثیر شاعرانه عروسک‌ها
نگاهی به نمایش ”خانه برناردو آلبا” روایتی از لورکا و کارگردانی ”زهرا صبری”

حفظ تماشاگر در کارهای عروسکی دشوارتر است
گفت و گو با ”زهرا صبری” کارگردان نمایش ”خانه برنارد آلبا”

فقدان دراماتورژی
نگاهی به اجرای ”اتللو” نوشته ”ویلیام شکسپیر” و کارگردانی ”عاطفه تهرانی”

نگاه دوباره به اتللو با حذف دیالوگ
گفت‌وگو با عاطفه تهرانی، طراح و کارگردان نمایش ”اتللو”

یک کودکانه امروزی
نگاهی به نمایش ”به زیر پاهات نگاه کن” نوشته و کار ”مریم کاظمی”

این دلقک فرزانه
نگاهی به نمایش ”مجلس شبیه لیر بیچاره” اثر ”ویلیام شکسپیر” و کارگردانی ”حسین جمالی”


ادبیات
پرسه ای در کوچه اقاقیا
بررسی کتاب کوچه اقاقیا، نوشته راضیه تجار

تعامل بین تئاتر و ادبیات

راه رفتن با مرده‌ها...
دربارة «آدم‌ها در پایان راه»، اکبر تقی‌نژاد، ققنوس، 1388

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 91 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
 

هنرمند ٩١ منتشر شد

 

تئاتر

در گفتگو با احمد ساعتچیان
آنتونی کوئین در بازیگر شدن من بسیار موثر بود  

دوقطب غزل وتُرنا
به مناسبت احیای مراسم ترنا و غزل‌خوانی درماه رمضان


ادبیات
برای نویسنده"چارلی وکارخانه شکلات‌سازی"
 به بهانه سالگشت درگذشت رولد دال

تخیلاتی به شدت باورپذیر
درباره رولد دال

نویسنده بدون تعارف
ویژگی های زبان رولد دال با نگاهی به رمان نوجوان ماتیلدا

کسی برای کشتن آ‌دمها‌ به جنگ نمی‌رفت
گفتگو با احمد دهقان/ درباره ادبیات جنگ و آثار

با فانوس‌های دریایی کهنه
درباره کنوت هامسون؛ برنده نوبل و پدر جریان سیال ذهن

برخورد نویسنده
مروری بر دو رمان «بنونی» و «رزا» نوشته کنوت هامسون

نوشتن همین و تمام
نگاهی به رمان «گرسنه» کنوت هامسون

بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند
گفتگو با جمال میرصادقی / نویسنده، منتقد و مدرس
داستان نویسی

سطرهای پنهانی
عبدالعلی دستغیب/ درباره مجموعه شعر حافظ موسوی

نقد/ ...زیره به کرمان بردن است
درباره "جنگل پنیر" فرشته احمدی

نقد/ ...آدمهایش در جامعه تعدادشان بسیار کم هستند
درباره "رگ سرخی به تن بوم" ملیحه صباغیان

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 90 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
 

 

هنرمند ٩٠

 

تئاتر

نمایشی غیرمنتظره
یادداشت ”محمدرضا خاکی” کارگردان نمایش ”روال عادی”

سادگی؛ اصلی که در این اجرا آن را رعایت کرده‌ام
با دکتر ”محمدرضا خاکی” کارگردان نمایش ”روال عادی”

از تالار تا پارکینگ
از نگاه تماشاگر / درباره  نمایش ”دور دو فرمان” به طراحی و کارگردانی ”حمید پورآذری”

تبدیل ذهنیت ایستا به عینیت

نگاهی به نمایش ”دلم میخواد محکم بزنم تو گوش اتللو” نوشته ”نورالدین آزاد” کارگردانی ”مسعود موسوی”

هم‌‌نشینی قتل و معصومیت
گفت‌وگو با ”مسعود موسوی” کارگردان نمایش ”دلم می‌خواد محکم بزنم تو گوش اتللو”

ضحاکی بدون مار
نگاهی به نمایش ”سرآشپز پیشنهاد می‌کند” نوشته ”رضا شفیعی” و کارگردانی مشترک ”شهاب‌الدین حسین‌پور” و ”رضا شفیعی”

ایجاد شگفتی
نگاهی به نمایش ”گل” نوشته و کار ”یاسر خاسب”

مرگ ایده
نگاهی به نمایش ”گل” به کارگردانی ”یاسر خاسب”

وقتِ خاموشی چراغ‌ها
مروری بر کتاب تئاتربودگی

نوع خاصی از دیوانگی
درباره ”لوکا رونکونی” کارگردانِ تئاتر و اپرای ایتالیایی
ادبیات
نوشتن از راه دور
نگاهی به «موریانه» بزرگ علوی

پنج خان برای رمان نویس
آنچه یک رمان نویس باید بداند

اسطوره  و امروزه
درباره ی رولان بارت

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 89 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
 

 

هنرمند ٨٩

 

سینما
همیشه دوست داشتم درام خانوادگی را با حوزههای اجتماعی مماس کنم
در گفتگو با علیرضا رئیسیان کارگردان فیلم «چهل سالگی»

تکیه بر دیالوگ یکی از کاستی‌های سینمای ایران است
درباره چهل سالگی

بازخوانی مثلث عشقی
درباره چهل سالگی


تئاتر
افسانه عروسکی
نگاهی به نمایش ”پالدین‌های فرانسه” به کارگردانی ”انزوتوما” از ایتالیا

دوباره زیستن
نگاهی به اجرای نمایش عروسکی ”پستچی می‌آید” به کارگردانی ”کلودیو هوکمن” از آرژانتین

قصه‌گویی نمایشی
نگاهی به نمایش ”رابینسون کروزو” نوشته و کار ”آلن لکوک” از فرانسه

چگونه می‌توان یک نمایش تخیلی ساخت؟
نگاهی به نمایش ”ماه شب دیگر” به کارگردانی”شارلوت پویک یولن” از هلند

تصویر معنای زندگی
نگاهی به نمایش ”موک کوچولو” به نویسندگی ”ویلهلم هاوف” و کارگردانی ”سلاوچو مالنو”

گروهی با پشتوانه تئوریک محکم
نگاهی به اجرای ”مومنشانز” به کارگردانی ”فلوریانا فراستو” و ”برنی شورچ” از سوئیس

وقتی انسان‌ها درگیر خطاهای خود می‌شوند
نگاهی به نمایش ”خداحافظی نکردی با نجمه سورچی”

پارادوکس نگاه
گفت‌وگو با ”حمیدرضا آذرنگ” نویسنده و کارگردان نمایش ”خداحافظی نکردی با نجمه سورچی”

تئاتر، منهای تماشاگر
آسیب‌شناسی مخاطب تئاتر در ایران

طرحی از چهره‌ انسان
درباره ویلیام سارویان نمایشنامه‌نویس آمریکایی


ادبیات
دو رمان در یک کتاب
بررسی دو رمان از آگاتا کریستی "اعلام یک قتل"و "قطار ساعت 4:50 از پدینگتون"

کاشکی یک نفر دیده بودش
نقدی بر مجموعه داستان پایی برای دویدن، محمد ایوبی

تا پای تابش تاریکی
مروری بر مجموعه داستان "مادمازل کتی"  اثر میترا الیاتی

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند 88 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
 

 

هنرمند ٨٨

 

 

 

تئاتر

فقدان میل بزرگ زندگی
نگاهی به نمایش ”منهای دو” نوشته ”ساموئل بنش تریت” و کارگردانی ”داود رشیدی”

شوخی با مرگ
گفت‌وگو با ”داود رشیدی” کارگردان نمایش ”منهای دو”

بازنگری در برقراری ارتباط
نگاهی به نمایش عروسکی- خیابانی ”ایومل” کار ”میشائیل ماکس ابرت” از آلمان

غلبه بر ترس و خشم
نگاهی به نمایش ”قزقون به سر” نوشته ”حسن وارسته” و کارگردانی ”مجید امیری”

عبور از قصه‌های آشنا
نگاهی به نمایش ”قصه سیبی که پرواز کرد” نوشته و کار ”مجتبی مهدی”

عطر سیب در دل آسمان پهناور
یادداشت ”مجتبی مهدی” نویسنده و کارگردان نمایش ”قصه سیبی که پرواز کرد

واژه‌ای از آنِ من هست؟
‌ساموئل بکت فراتر از ابزوردیته‌

دیده مقدم بر روایت
شیوه‌اجرایی رابرت ویلسن

معمار فضا و زمان
درباره ”رابرت ویلسن” کارگردان تجربی آمریکایی

موزه‌ای‌ یا روزانه و کاربردی
نگاهی به نمایش‌های سنتی امروز جهان

هملت و مشکلاتش
یادداشتی از تی. اس. الیوت درباره ”هملت” شکسپیرادبیات

درخت انجیر معابد
درباره رمان احمد محمود 1379

زنان در انتظار
 روایت عشق های بی سرانجام / نگاهی به مجموعه «آمده بودی برای خداحافظی» اثر جدید میترا صادقی

پرده یک سو می‌رود...
درباره «همة دوستان من»، خاطرات «رضا کرم رضایی»، ققنوس، 1387

کافه کتاب
پیشنهاد کتاب

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 87 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
 

هنرمند ٨٧ منتشر شد

سینما

لالایی برای کودکان فراموش شده
درباره هزار توی پن "Pan's Labyrinth"


تئاتر

ترسیم دنیای فانتزی
نگاهی به نمایش «بپا از اتوبوس جا نمونی»نوشته "کریستو دورنگ و تورالکساندرا والنزا" به کارگردانی "هایده حائری" 

نبرد سخت برای زندگی
نگاه "شهرام کرمی" به نمایش "خانه کاغذی" نوشته "حمیدرضا نعیمی" و کارگردانی "مهدی برومندنیا" 

فرم علیه درام
نگاهی به نمایش ”خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی” نوشته و کار ”حمیدرضا آذرنگ”

صفحه شطرنج
نگاهی به نمایش ”روال عادی” نوشته ”ژان کلود کاریر” و کارگردانی ”محمدرضا خاکی”

واکنش به خشونت پنهان
نگاهی به دو نمایش ”نبرد و مده‌آ” نوشته ”هاینر مولر” به کارگردانی ”قطب‌الدین صادقی”

به دنبال مرکزیت اجتماعی هنر نمایش هستم
گفت‌وگو با دکتر ”قطب الدین صادقی” کارگردان نمایش ”نبرد ـ مده‌آ”

تضاد بزرگ
نگاهی به نمایش ”کالیگولا” نوشته ”آلبرکامو” به کارگردانی ”همایون غنی‌زاده” 

تنهایی انسان‌های قدرتمند
نگاهی به نمایش ”نورا” اقتباسی از ”خانه عروسک” ایبسن و کارگردانی ”علیرضا کوشک جلالی”

خنده ذهن را برای دریافت عمق تراژدی باز می‌کند
گفت‌و‌گو با ”علیرضا کوشک‌جلالی” کارگردان نمایش ”نورا” 

نمایشنامه‌نویسی به جای ساختن بمب
درباره آثول فوگارد ‌نویسنده آفریقاییادبیات

به جنگل های نی تل قسم...
نگاهی به نامه های نیما

غیر از خدا هیچکس نبود
درباره مجموعه داستان، سید محمدعلی جمال زاده، 1340

دنیای آدم‌های خوب و ادبیات پروگرسی...
به بهانة چاپ دیگر بار «شاهزادة جادو شده»،
لئونید سالاویف، ترجمة حبیب فروغیان، نشر آفرینگان.


کافه کتاب
پیشنهاد کتاب 
comment نظرات ()
 
 
شماره 86 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
 

شماره ٨۶ منتشر شد

 

 

 

ویژه تئاتر

گامی رو به جلو
نگاهی به نمایش "رویای بارانی" نوشته "جعفر مهیاری" و کارگردانی "پرستو گلستانی"

در عرصه تئاتر کودک می‌مانم
گفتگو با "پرستو گلستانی" کارگردان نمایش "رؤیای بارانی"

سرزمینی بکر و خلاقه
نگاهی به نمایش "آنتیگون در سرزمین عجایب" نوشته و کار "پوپک هیدجی"

استفاده از تکنیک‌های تئاتریکال
نگاهی به نمایش "بازی" به کارگردانی "تیمور گالیو" از گروه تئاتر "ساکرامانتا" روسیه

یک روایت ساده
نگاهی به نمایش "دیگ دیگو" نوشته و کارگردانی "حسین مزینانی"

درگیری با مسایل کلی انسانی
نگاهی به نمایش "24/7/52" نوشته و کارگردانی "بیل اتکینسون" از انگلستان

جستجوی بدون کشف
نگاهی به نمایش "به خواب من هم بیا" نوشته "بابک رفاهی" به کارگردانی "محمدرضا مداحیان"

یک نمایش مذهبی و مدرن
گفت‌وگو با "محمد مداحیان" کارگردان نمایش "به خواب من هم بیا"

حباب های رنگی
نگاهی به نمایش "شبی که راشل از خانه رفت" به کارگردانی "پریسا مقتدی"

رؤیایت را فراموش نکن
گفت‌وگو با "پریسا مقتدی" کارگردان نمایش "شبی که راشل از خانه رفت"

روانشناسی خشونت و عشق
نگاهی به نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ" نوشته و کار "چیستا یثربی"

مانیفست میانسالی
گفت‌وگو با "چیستا یثربی" نویسنده و کارگردان نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ"

همه عمرم به ستاره شمردن گذشت
یادداشت "چیستا یثربی" به مناسبت اجرای نمایش "پری‌خوانی عشق و سنگ"

نامه مرگ
نگاهی به نمایش "همچون انتظار الکترا" نوشته و کارگردانی "صادق صفایی"

با یک گروه دانشجویی سعی کردیم کاری حرفه‌ای اجرا کنیم
کارگردان نمایش "همچون انتظار الکترا"

بدون وحشت
نگاهی به نمایش "کا" نوشته "سیاوش پاکراه" و کارگردانی "رحمت امینی"

باید برای تئاتر طرفدار پیدا کنیم
گفت‌وگو با "رحمت امینی" کارگردان نمایش "کا"

ضیافتی برای ذهن و احساس
یادداشت "گیدا آربر" نمایشنامه‌نویس آمریکایی و دکتر "وندی کویل" درباره نمایش "کا"

فضاسازی برای مشارکت مخاطب
نگاهی به نمایش "گربه‌ای در قصر ملکه" به کارگردانی "عبدالله آتشانی"

نمایشی کاملاً واقع‌گرایانه
نگاهی به نمایش "کهربا" نوشته و کارگردانی "سیمین امیریان"

به همدیگر وابسته‌ایم
گفت‌وگو با "سیمین امیریان" نویسنده و کارگردان نمایش "کهربا"

من شعبده بازم
گفت‌و‌گوی "نیما دهقان" با "رضا کیانیان" به انگیزه حضورش در نمایش "پروفسور بوبوس"

سوژهایی که هیچ وقت تکراری نمی شود
گفت‌وگو با "کوروش زارعی" کارگردان نمایش "بانوی بی‌نشان"

این زبان برنده هنر
یادداشت "کوروش زارعی" کارگردان نمایش "بانوی بی‌نشان"

سازگاری با زمان
نقد تطبیقی نمایش "یک دقیقه سکوت" کار "آیدا کیخایی" و همین نمایش به کارگردانی "محمد یعقوبی"

ریسک کردم
گفت‌وگو با "آیدا کیخایی" کارگردان نمایش "یک دقیقه سکوت"

تحقیق مصور در صحنه
نگاهی به نمایش "عفریته ماچین" نوشته "داوود فتحعلی‌بیگی" و کارگردانی"علی یداللهی" 

داستان پردازی ساده به شیوه تئاتر تجربی
نگاهی به نمایش "سلطان و گاگول" کار مشترک ایران و آلمان

برای اجرا در ایران هیجان‌ زده هستیم
"پیر دمینگر" کارگردان و "بریل مایا" نمایشنامه‌نویس آلمانی نمایش "سلطان و گاگول"


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 85 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
 

شماره ٨۵ منتشر شد

 

 

 

 

 

سینما

میم مثل مامورسی آی ای
نگاهی به فیلم "شبه نگارنده" "The ghost writer"تئاتر

روایت وفادارانه یک قصه قدیمی
نگاهی به نمایش "افسانه شیرزادخان" نوشته و کار "آدینه سمنانی"

نامی از دوردست
نگاهی به نمایش "دزداب" به کارگردانی "هادی مرزبان"

عصاره تئاتر
تئاتر”ادن” به روایت یوجنیو باربا

”کلام یا حضور”
مقاله‌ای از”یوجینو باربا” درباره شیوه های تمرین

مردی که کودکی‌اش را در چمدانی با خود می‌برد
بررسی ویژگی‌های نمایشی داستان ”لافکادیو” اثر ”شل سیلور استاین”

یادداشتی درباره اقتباس از ”لافکادیو” و ضرورت ایجاد بانک نمایشنامه

تاریخی دیگر
نگاهی به تجربیات کوکو فوسکو در حوزه هنرهای اجرایی

دلالت پذیری پرفورمنس آرت
نگاهی به مفهوم نقد در حوزه”پرفورمنس آرت”

شلیک نهایی
چند نکته درباره نمایشنامه”آهنگ‌های شکلاتی” آخرین نوشته”اکبر رادی”


 

ادبیات

داستانی از نوع دیگر
درباره "ترجیع بندی برای شاعران جوان"، فتح الله بی نیاز

به صدا در آوردن آثار
درباره نقد ادبی و گستره آن

کافه کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 84 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
 

شماره ٨۴ منتشر شد

 

 

 

 

سینما

دو هافتایم در بهشت

نگاهی به فیلم "مغلوب نشدنی"   INVICTUS

 

 

 

تئاتر

رویکرد نوین به اسطوره ها در تئاتر

 

تنهایی های کولتس

دربارهی زندگی و آثار نمایشنامهنویس معاصر فرانسوی برنارد ماری کولتس

 

جا دارد که دوباره شناخته شود

برشت در ایران

 

نگاهى به جهان نمایشنامه نویسى

برتولت برشت

 

برشت حقه باز؟!

 

آنتون چخوف از نگاه ویلیام.سامرست موآم

 

نگاهى به جهان نمایشى آرین منوشکین

 

 

ادبیات

وضعیت هنر نقد ادبی

جئوفرای هارتمان

 

مروری بر زمستان 62

درباره زمستان 62/ اسماعیل فصیح/ نشر پیکان

 

کافه کتاب

پیشنهاد کتاب

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 83 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
 

شماره ٨٣ منتشر شد

 

 ادبیات

بالاخره زمان رفتن میرسد

درباره جان آپدایک نویسنده ای که هنوز هم کلی اثر منتشر نشده دارد

 

درباره چیزی بنویس که از نظر جغرافیایی بشناسی اش

در گفتگو با جان آپدایک

 

افشاگر

آیا جان آپدایک رئالیست است؟

 

عامه پسند اما تاثیر گذار

درباره "زنان آسیبپذیر" جان آپدایک

 

انسان مدرن تباه در جهانی تباه شده

نگاهی بر کتاب فرار کن خرگوش جان آپدایک / حدیث تنهایی و افول معنویت

 

شعر پسانیمایی و قرائت چهارم

بازخوانی/ با نگاهی به نم نم بارانم، مجموعه شعر، علی باباچاهی، 1375

 

مترجم مقلد نویسنده است

گفتگوی منتشر نشده با زنده یاد استاد رضا سیدحسینی

 

من راوی هستم، خودم نیستم

گفتگو با سارا سالار درباره رمان "احتمالاً گم شدهام"

 

خاطراتی که اتفاق نمی افتند

نگاهی کوتاه به دو کتاب «ساعت 10 صبح بود» و «چای در غروب جمعه روی میز سرد می شود»، احمدرضا احمدی

 

اصلی در حاشیه خبرها

درباره "به وقت البرز"، مهرنوش قربانعلی

 

کافه کتاب

پیشنهاد کتاب

 

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 82 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
 

شماره ٨٢ منتشر شد


تئاتر

هرگز در پی تکرار نبود

ژانکوکتو نمایشنامهنویس فرانسوی

 

شک یا جبر؛ مسئله این است

سِر تام استوپارد

 

کشمکش نیروهای تاریخی

نگاهی به نمایش ”فاصله تاریک ستارهها” نوشته ”آزاده شاهمیری” و کارگردانی ”ایثار ابومحبوب”

 

در محدوده خاکریز

آسیبشناسی تئاتر مقاومت از منظر ساختار (بخش دوم)

 

بر خلق تصاویر

نگاهی به نمایش ”مکبث” نوشته ”ویلیام شکسپیر” و کارگردانی ”رضا ثروتی”

 

حقیقت متن و خوانش

درباره  نمایش ”مکبث” به کارگردانی ”رضا ثروتی”

 

سیزیف مرا به اجرای مکبث دعوت کرد

گفتوگو با ”رضا ثروتی”، دراماتورژ و کارگردان نمایش ”مکبث”

 

نقض تئاتر حرفهای

نگاهی به نمایش ”پروفسور بوبوس” نوشته ”الکس فایکو” و کارگردانی ”آتیلا پسیانی”

 

 

ادبیات

معرفی کتابهای پژوهشهای فرهنگ

 

شبیه یک بیماری علاج ناپذیر

درباره رواج تقلید از شعر ترجمه

 

قالب دیروزی، مضمون امروزی می طلبد

(گزیده اشعار، نصرا... مردانی،1378)

 

سراینده ای در میان دوگانگی؛ گذشته و آینده

(گزیده اشعار ضیاءالدین ترابی، 1378)

 

کافه کتاب

پیشنهاد کتاب

 

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 81 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
 

 

شماره ٨١ منتشر شد

 


سینما

اسکورسیزی در مطب دکتر کالیگاری

نگاهی به فیلم «جزیره شاتر» Shutter Island

 

 

 

 

تئاتر

شباهتها و تضادهای خانم و آقای معلم

خوانشی دیگر از نمایشنامه «افرا یا روز میگذرد» نوشتهیِ «بهرام بیضایی» با نگاهی به فیلم «رگبار» اولین ساخته سینمایی او

 

...قضاوت می کنند

نگاهی به نمایش «افرا یا روز میگذرد» نوشته و کار بهرام بیضایی

 

در محدوده خاکریز

به انگیزه برگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر

آسیب شناسی تئاتر مقاومت از منظر محتوا و ساختار (بخش نخست)

 

بازآفرینی و احیای زبان ایرانی

نگاهی به نمایش «اگر شبی از شبهای تهران مسافری» نوشته و کار «علی شمس»

 

به صبوری تماشاگر احتیاج دارم

گفتوگو با «علی شمس» نویسنده و کارگردان نمایش «اگر شبی از شبهای تهران مسافری»

 

تعبیر خوابی بدون تعبیر

نگاهی به نمایش ”11:11” نوشته ”حسن برزگر” و کارگردانی مشترک ”حسن برزگر” و ”رکسانا بهرام”

 

 

 

ادبیات

معرفی کتاب های پژوهش های فرهنگ

 

خلوص شاعر

با نگاهی به "قانون عشق" مجموعه شعر، نصرا... مردانی، 1376

 

گلشیری اهل شعر بود

گلشیری و بی اعتنایی به رئالیسم

 

کافه کتاب

پیشنهاد کتاب


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 80 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
 

 شماره ٨٠ منشر شد

 


سینما

تخم مرغ های یک مرغ خیالی

نگاهی به فیلم "خبر داغ" SCOOP

 

 

تئاتر

گامی رو به جلو

نگاهی به نمایش ”رویای بارانی” نوشته ”جعفر مهیاری” و کارگردانی ”پرستو گلستانی”

 

نگاه نقادانه به جنگ

نگاهی به نمایش «شام آخر» نوشته «محمدرضا کوهستانی» به کارگردانی «احمد سلیمانی»

 

تئاتر حرفهای ایران مدیون تئاتر شهرستانهاست

هنرمندان از اردیبهشت تئاتر ایران میگویند

 

شکست درونی

نگاهی به نمایش ”خدا در آلتونا حرف میزند” نوشته ”محمد ابراهیمیان” و کارگردانی ”مسعود دلخواه”

 

تئاتر امروز متعلق به تماشاگران است

گفت و گو با «رکسانا بهرام» کارگردان نمایش«11:11»

 

 

ادبیات

پیشنهاد کتاب/کافه کتاب

 

همان کودک درون معروف

چهره های ادبیات کودکان و نوجوان / با نگاهی بر نوشته های هوشنگ مرادی کرمانی

 

یک بکت تمام عیار

درباره "ساموئل بکت " و آثارش

 

قلبم را با قلبت میزان میکنم

درباره سیر و تحول کاریکلماتورنویسی در ایران

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 79 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

شماره 79 منتشر شد


 

سینما

تئوری دکتر استرنج لاو
نگاهی به فیلم 2012  

 

تئاتر

آیا «پرفورمنس آرت» یک ضرورت است؟!
درباره‌یِ زیبایی شناسی در"پرفورمنس آرت"

مکاشفه‌ای در باب یک اجرای پر هیاهو
نگاهی به نمایش «مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش» نوشته آتیلا پسیانی به کارگردانی رضا حداد

تجربه‌ای برای تغییر دنیا
گفت‌وگو با «آدام مک‌گویگن» مربی جشنواره «برخورد دنیاها» در انگلستان

 


ادبیات

   پیشنهاد کتاب/کافه کتابآسمان پروانه کوتاه است
(مجموعه شعر، فرزین هومانفر، 1379)

براستی که مردی بود!
"ارنست همینگوی" از نگاه "ویل دورانت"

گسل بزرگ
تاثیر نیچه بر اندیشه و ادبیات قرن بیستم


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 77 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
 

شماره ٧٧ منتشر شد


 


سینما

شوالیه های معبد تیم برتن
با نگاهی به فیلم «9»

رقصنده  با  پرنده ها
نگاهی به فیلم آواتار


تئاتر

خنده‌ای بر غمناکی این جهان
نگاهی به نمایش ”به خاطر یک مشت روبل” با طراحی و کارگردانی ”حسن معجونی”

آفریدن فضای انتزاعی
نگاهی به نمایش ”داستان یک پلکان” نوشته و کار ”رضا گوران”

ایجاد چالش در ذهن مخاطب؛ اصلی‌ترین وظیفه کارگردان
گفت‌وگو با ”رضا گوران” نویسنده و کارگردان نمایش ”داستان یک پلکان”

تلخند
نگاهی به نمایش ”عیش و نیستی” نوشته ”تیری مونیه” و کارگردانی ”ایرج راد”

روایت یک داستان با ظاهری کمیک و باطنی تلخ
گفت‌وگو با ”ایرج راد” کارگردان نمایش ”عیش و نیستی”

حقیقت و زیبایی
نگاهی به نمایش ”دوازده” اقتباس و کارگردانی ”منیژه محامدی”

هیچ وقت به دنبال کلیشه نرفتم
گفت ‌و‌گو با ”منیژه محامدی” کارگردان نمایش ”12”ادبیات

کارمایه اسطوره
درباره اشعار هولدرلین

افسانه شیرین زبان
سیری در ادبیات فارسی هند و پاکستان   

خداداد خوش است
درآمدی بر داغ کهنه (یادداشتی بر چاپ داستان)

همین که شروع کنی به نوشتن، یاد می گیری
درباره «توپ شبانه» در گفتگو با جعفر مدرس صادقی    
comment نظرات ()
 
 
شماره ویژه نوروز منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
 

شماره 78 ویژه نوروز

 

 

 

سخن اول
به رنگ خدا

 

تلویزیون

گفتگو با محمد رضا ورزی کارگردان
سریال سالهای مشروطه
 الگوی من بهرام بیضایی است
نه علی حاتمی

تلویزیون در سالی که گذشت
سیمای سال رفته

 

سینما

گفت و گو با باران کوثری به بهانه بازی در فیلم های "حیران" و "هیچ "
آنقدر آدم ساده ای باشی
که آدم ویژه ای شوی

گفت و گو با  عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم "هیچ"
فیلم من فیلم شادابی است به تلخ اندیشی متهمم نکنید

گفتگو با مهدی فقیه هنرمند پیشکسوت/ به بهانه جلوه در ملک سلیمان
بالاخره داورها من را هم دیدند!

گفتگو با سید جمال ساداتیان؛
تهیه کننده به رنگ ارغوان
به رنگ ارغوان در کما بود

نگاهی به جیمز کامرون و آخرین ساخته‌اش آواتار
۶ بر ۳ به نفع همسر سابق

این دیوانه معظم

همه همسران من

قصه گویی کامرون

گفتگوبا سام وورتینگتن بازیگر نقش اول "آواتار"
کامرون مرا از کلاهش بیرون نکشید

تئاتر

تئاتر در سالی که گذشت
از کشتی شیطان تا گالیله

 

ادبیات

پرونده/ هرتا مولر در مصاحبه ‌ای منتشر نشده
اقرار در زندان کاغذی

کتاب «سرزمین گوجه های سبز» اولین
اثر منتشر شده هرتا مولر بود
دارها برچیده، خون ها شسته اند...

نقد/ درباره رمان "سرزمین گوجه های سبز"
نوشته هرتا مولر
دندان‌های شکسته در جام

نگاهی به انجمن‌های ترانه تهران از آغاز تا به امروز
به خاطر ترانه‌ای کوچک‌تر از دست‌های تو

وقتی روزنامه نگاران داستان می نویسند/ مروری بر آثار داستانی منتشر شده روزنامه نگاران در سال 88
نوشتن در قطع پالتویی

 

موسیقی

گفت و گو با رضا یزدانی خواننده و موزیسین
...آن روزها که هنوز خودم را
پیدا نکرده بودم

 

تجسمی

"اکبر ناظمی" عکاس انقلاب
زنان چادری بارها عکس هایم
را نجات دادند


درباره رویکرد هنرمندان سینما به عکاسی
وقتی ستاره ها دوربین
به دست می گیرند


بررسی رونق اقتصاد هنر در ایران
بر سر سفره هنر


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 76 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
 

هنرمند ویژه ادبیات
پاریس، دوستت دارم

نگاهی به آثار و زندگینامه پاتریک مودیانو
قصه های شهر سربی

گفتگو با دکتر ساسان تبسمی، مترجم آثار پاتریک مودیانو
همه جهان یک کافه است؛ کافه جوانی گم شده

مروری بر رمان "در کافه‌ی جوانی گم شده" نوشته پاتریک مودیانو
سیمای زنی در میان جمع

نگاهی به مجموعه داستانی «آدم بدشانس» نوشته آلبرتو موراویا
لذت ایتالیایی بودن!

درباره مجموعه داستان «عاشقی به وقت کتیبه ها» نوشته سیدعلی شجاعی
روزهای خاطره و اندوه

درباره مجموعه داستان «بماند...» نوشته بهنازعلی‌پور گسکری
آوازهای زن بی اجازه

درباره مجموعه «درام نویسان جهان» به قلم منصور خلج و ستاره صالحی
تئاتر چگونه می تواند زندگی شما را تغییر دهد؟!

درباره مجموعه داستان «تو هیچ گپ نزن» نوشته محمدحسین ‌محمدی
روایت زندگی از ورای گور

درباره مجموعه داستان «کتاب آذر» نوشته علی خدایی
زندگی دیگران

نگاهی اجمالی به کتاب «نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی» نوشته دکتر عسگر عسگری
نگاه جهانی یا زبان جهانی؟!

درباره مجموعه داستان «شب مورد نظر» نوشته « توبیاس وولف»
اگر شبی از شب های زمستان مسافری...

درباره کتاب "زنبور بر کف دست بودای خندان" گزینه ای از هایکوهای مدرن ترجمه ی قدرت اله ذاکری
وقتی همه ساکت هستند

نگاهی گذرا به زندگی نامه ی "جی. دی. سالینجر" خالق" ناطور دشت"
نویسنده ای در انزوا

رمزگشایی از دنیای داستانی سالینجر   
آشتی با انسانیت

همه زنان سلینجر
نفرت به خاطر عشق

بازخوانی دو کتاب از سیلور استاین
هیچکس قطعه گم شده هیچ کس نیست!

 سوررآلیسم در شعر فرانسه   
با سیل رویاهای ناگزیر

زن در داستان‌های کوتاه نویسندگان ایران
در دام گفتمان

درباره فیلمنامة دیباچة نوین شاهنامه اثر بهرام بیضائی
خجسته و تازه و به هنگام

بررسی ویژگی‌های قصه‌ ی عامیانه ی فارسی 
شفاهی بودن 
comment نظرات ()
 
 
شماره 75 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
 

 

هنرمند 75 منتشر شد...

 

ســــــــــــــــــــــینما

 

نگاهی به فیلم " آگاه " Knowing
روزی که دنیا به آخر رسید/6

نگاهی به فیلم "ضد مسیح"   Antichrist
ظهور و سقوط فن تریر/12

نگاهی به فیلم "هری پاتر و شاهزاده دو رگه"  Harry Potter and the Half-Blood Prince(2)
گشایش راز و رمزهای گذشته/18


تئـــــــــــــــــــــــــاتر


نگاهی دوباره به”ادیپوس شهریار”
بینا و نابینا

درباره تماشاگر

گفتارهایی از یرژی گروتوفسکی، یاتسک زمیسلوفسکی نوشته فرانسوا کان
شب زنده‏داری

چند نکته درباره نمایشنامه "آهنگ‌های شکلاتی" آخرین نوشته "اکبر رادی"
شلیک نهایی

بررسی نمایشنامه "هد‌اگابلر" نوشته‌یِ "هنریک ایبسن" با نگاهی به وقایع زندگی ایبسن
افشاگری از چهره خود

کنکاش درباره ریشه‌های تئاتر در ایران
تک گویی ایرانی


ادبیـــــــــــــــــــــــــــــــات

سبک شعر فارسی در ادوار مختلف

با شعرا و نویسندگان گمنام همزمان با اصلاحات پترکبیر
تا مرز دل‌آشوبی

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 74 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
 

هنرمند 74 منتشر شد

 


ســــــــــــــینما


نگاهی به فیلم "پنج دقیقه از بهشت" Five Minutes of Heaven
پدر کشتی و تخم کین نکاشتی

نگاهی به فیلم "محفظه رنج بار" The Hurt Locker
جنگ برای دیگران

نگاهی به فیلم "هری پاتر و شاهزاده دو رگه"  Harry Potter and the Half-Blood Prince(1)
گشایش راز و رمزهای گذشتهتئــــــــــــــــــــــــاتر

در گفتگو با لیزا دالتون
تأملی در ژست‌های معنوی در بازیگری

بازی در فضا

توهم ابزورد نویسی در ایران
و موجش فرو نشست

بررسی شباهت‌های بنیادین میان دو رسانه تئاتر و عکاسی
برادرانِ دور از هم

نگاهی به مفهوم بدیهه‌سازی در گفت و گو با روبرتو چولی
در هنر مهارتی وجود ندارد که برای همه اعتبار داشته باشدادبیـــــــــــــــــــــــات


درباره تاریخ ادبیات در ایران تالیف دکتر ذبیح الله صفا
تاریخ آدم های نا متعارف

قرن هجدهم و روزگار پطر کبیر و تحولات ادبی ان دوران/چاپ دوم
والا و پست


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 73 منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸
 

هنرمند ویژه تئاتر

 


درباره نمایش "حسنی و دیوها"
نوشته و کارگردانی محمدحسین ناصربخت
نگاه تازه

گفت‌وگو با محمدحسین ناصربخت
نویسنده و کارگردان نمایش "حسنی و دیوها"
به دنبال نمایش اپیک ایرانی هستم

گفت‌وگو با اشتفان وایلند کارگردان نمایش "آخرین پر سیمرغ"
جذابیت‌های اشتراک شاهنامه با حماسه‌های اروپایی

نگاهی به "اپرای مولوی"
به نویسندگی، کارگردانی و طراحی "بهروز غریب پور"
انسانم آرزوست

نگاهی به نمایش "گالیله" نوشته سعید شاهسواری و داریوش فرهنگ به کارگردانی داریوش فرهنگ
حماسه حقیقت و قانون

نگاهی تطبیقی به نمایشنامه "گالیله" اثر "برتولت برشت" و اقتباس آزاد "داریوش فرهنگ" و "سعید شاهسواری"
عظمت و انحطاط یک قهرمان

کارنامه‌ هنری‌ داریوش فرهنگ به انگیزه اجرای‌ "گالیله" پس از 30 سال
یک حضور شگفتی‌ساز

نگاهی به نمایش "17 دی کجا بودی؟" نوشته و کار امیررضا کوهستانی
در ستایش سکوت

گفت‌وگو با امیررضا کوهستانی کارگردان
نمایش"17 دی ماه کجا بودی؟"
تئاتر دیگر نمی‌تواند به زنده بودن خود ببالد

نگاهی به نمایش "بهرام چوبینه" نوشته و کار‌ شکرخدا گودرزی
ترسیم نقش غیرقابل انکار تقدیر

گفت‌و‌گو با "شکرخدا گودرزی" کارگردان نمایش "بهرام چوبینه"
معاصرسازی اصلی‌ترین عنصر اجرای
نمایش‌های تاریخی

نگاهی به نمایش "رسمرس هلم ـ اسب‌های سفید" نوشته هنریک ایبسن به کارگردانی محمودرضا رحیمی
اشباح خنثی

گفت‌وگو با محمودرضا رحیمی کارگردان نمایش "رسمرس هلم"
چنبره موقعیت بر احوالات انسانی

نگاهی به نمایش "هملت شازده کوچولوی دانمارک" نوشته تورستن لتزر به کارگردانی رضا بابک
هراس‌های کودکانه هملت

گفت‌وگو با رضا بابک کارگردان نمایش "هملت، شاهزاده کوچولوی دانمارک"
متن زیبا و حمایت دوستان؛ عامل بازگشت من به تئاتر

نگاهی به نمایش "رقص زمین" نوشته و کار حسین پاکدل
پایتخت غمگین

گفت‌وگو با حسین پاکدل نویسنده و کارگردان نمایش "رقص زمین"
قلم نویسنده با جهانی می‌نویسد نه به تنهایی

نگاهی به نمایش "زیر درخت سیب" نوشته سیدعلی موسویان و کارگردانی محمد بی‌ریا
کاراکترهای شبیه هم

نگاهی به نمایشنامه "مستر موش" تازه‌ترین اثر محمود طیاری‌
این‌همانی موش‌ها و آدم‌ها

نگاهی اجمالی به چند نمایش سنتی
گونه های نمایش سنتی در ایران


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 72 منتشر شد!
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
 

هنرمند ادبیات

 

 

بیقراری های یک ابر باران زا
با محمد ابراهیمیان نویسنده رمان «کرشمه لیلی»

کرشمه لیلی و جان هر مجنون
درباره کرشمه لیلی کتاب محمد ابراهیمیان

شبیه لکه جوهر
درباره مجموعه این روزهایم گلوست شعر، پگاه احمدی

سبک شعر فارسی در ادوار مختلف
تألیف دکتر پوران شجیعی، 1340

حقیقت شاعرانه
زنده یاد منوچهر آتشی/ درباره کتاب
«بصیرت سایه ها» اثر رضا صفریان  داستان

آینه
محمود دولت آبادی    

باغ ارواح Kew Garden
ویرجینیا وولف


  شعر

گزیده شعرهایی از آنتونیو ماچادو

لئوناردو گارت
شعری از شاعر اهل اوروگوئهماندن یا نبودن
به بهانه سالگشت درگذشت "آلبرکامو"

در شهر محبوبم دمشق
در گفتگو با غاده السمان
(مرداد 1376 – اوت 1997 پاریس)

غمنامه ای برای یاسمن ها
درباره کتاب غمنامه ای برای یاسمن ها

روایت هایی از یک زندگی مرموز
درباره فاوست و کیستی او

تقریباً همان رنج/
یادداشتهایی از آنه ماری شوارتسنباخ/ از کتاب
«سرزمین بازگشت به وطن»


 
comment نظرات ()
 
 
شماره 71 منتشر شد
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
 

هنرمند تئاتر

 

ارتباطات در جهان ماشینی
نگاهی به نمایش "بازی استریندبرگ" نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی مژگان خالقی

یک استکان چای داغ دیشلمه و چند هنرمند
درباره نمایش "سوگ سیاوش" نوشته صادق هاتفی و کارگردانی سیاوش تهمورث 

نقالی ما نقالی مدرن است
با سیاوش تهمورث کارگردان نمایش”سوگ سیاوش”

داستانک‌های طولانی
نگاهی به نمایش "فیروزه" نوشته و کار بهزاد فراهانی

مرگ نویسنده، مرگ تئاتر نیست
با بهزاد فراهانی، نویسنده و کارگردان نمایش "فیروزه"

روایت 50 ساله خاطره
درباره نمایش”آگراندیسمان” نوشته و کارگردانی اکبر قهرمانی

ساده و واقعی
درباره نمایش "من ‌حرفی ندارم‌، دنبالشو نگیر" نوشته فرهاد نقد‌علی به کار‌گردانی "آشا محرابی"

من که حرفی ندارم
نگاهی به نمایش "من حرفی ندارم ... دنبالشو نگیر !"

از بدر تا هلال
درباره نمایش "در قاب ماه" نوشته حمیدرضا آذرنگ به کارگردانی حسین مسافرآستانه 

من از این پس فریادم
با حسین مسافرآستانه کارگردان نمایش "در قاب ماه"

نمایشی درباره نمایشی دیگر
درباره نمایش "به روایت خسرو پسر معین البکإ" نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی بیتا عبائیان

در جنگ با جنگ
نگاهی به زندگی و آثار دیوید ریب نمایش‌نامه نویس آمریکایی

یک عروسک و یک قرص نان
درباره پیتر شومان یک هنرمند نه چندان سیاسی

آرزوهای یک کشاورز زاده
بازخوانى تئاتر خیابانى دهه هفتاد آمریکا با نگاهى به گروه تئاتر نان و عروسک "پیتر شومان"

تئاتر برای بچه های گستاخ
آنچه پیتر شومان درباره تئاتر می اندیشد

برای چه می‌نویسد، برای که می‌نویسد؟
زنده یاد استاد اکبر رادی

یک کلاسیک قرن بیستمی
نگاهى به جهان نمایشنامه نویسى برتولت برشت

چیز هایی که انسان فراموش کرده است
گفتگو با آرین منوشکین

نگاهى به جهان نمایشى آرین منوشکین

اسطوره برای تغییر
رویکرد نوین به اسطوره ها در تئاتر

لزوم استعدادیابی در شهرستان‌ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی


 
comment نظرات ()
 
 
شماره هفتاد... دی ماه
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
 

هنرمند ماه

منتشر شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایه ها و مه

سینما

یاد گرفتم بازی نکنم
شهاب حسینی در گفتگو با هنرمند

چاقو، دسته خودش را نمی برد
یادداشتی  درباره فیلم «محاکمه در خیابان»
به کارگردانی مسعود کیمیایی

حرکت بر لبه تیغ
نگاهی به ستاره های فراموش شده و یا درحال فراموشی سینمای ایران

بازخوانی تصویر پلیس در سینما و تلویزیون ایران
به بهانه اکران فیلم "چهره به چهره"
در سینما های کشور

زمان در سینما
به بهانه اکران فیلم صداها

در انتظار معجزه
نگاهی به چند پوستر فیلم سینمایی

پرونده انیمیشن

جریان شناسی و آسیب شناسی انیمیشن در ایران

ستاره روز

مهرجویی در سه قاب

برای فیلمسازی که همیشه سـر بزنگاه می رسد

مهرجویی؛ سینماگر مولف به معنای واقعی

میم مثل مهرجویی

 

غریبه و مه

غریبه و مه
این بار سکوت

 

سینما خاطره

غربت خاطرات
نگاهی به فیلمنامه فیلم
"روزی روزگاری در امریکا"

 

آنسوی آتش

نجوای فیلمساز و زمانه اش
گفتگو با فرزاد موتمن

 

سینمای مستند

برت هانسترا و مستندهایش

خاطرات من از "خاطره نی آوران"
یادداشت کارگردان "هادی آفریده"

سه فیلمی که دوست دارم در آرشیو نگه دارم
نگاهی به چند فیلم کوتاه

 

تلویزیون

مثل گربه از لای در رد شو
گزارش پشت صحنه «پشت در خبری نیست»

سفر برای سفر
نگاهی به فیلم تلویزیونی درخت چشمه

یک مهراوه متفاوت
گفتگو با مهراوه شریفی نیا

شغل در دکان تصویر
نگاهی به جایگاه مشاغل در سریالهای تلویزیون
به بهانه پخش سریال آشپزباشی

 

سینمای جهان

زندگی تصادفی
در گفتگو با کارگردان فیلم «کاس»

این بار شوخی با داستان های تاریخی
چند نکته درباره آخرین فیلم کوئنتین تارانتینو

اسمش را می گذاشتم روزی روزگاری در فرانسه اشغالی نازی ها
گفتگو با کوئنتین تارانتینودرباره «حرامزاده های لعنتی»

سایه روشن
نگاهی به فیلم leaving barstow
به کارگردانی پیتر پایژ

 

پاتوق

جان بخشی به مترسک ها
گفتگو با فرهاد ورهرام/ مستند ساز، به بهانه نمایشگاه عکس هایش

 

 

 

از کتابفروشی ها و کیوسک های معتبر بخواهید!


 
comment نظرات ()
 
 
شماره شصت و نهم منتشر شد:
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
 

هنرمند ویژه ادبیات:

 

با صدهزار آدم تنهایم و بی صد هزار هم
گفت و گو با "بهاره رهنما" به بهانه انتشار نخستین مجموعه داستانش "چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس"

شعر بهتر است یا ترانه
نقد / درباره "فرصت نایاب" کتاب شعر "عبدالجبار کاکایی"

آن بالا نشسته ای و با سرفه ای غلیظ...
درباره "جمعه ـ خیابان ولیعصر" کتاب شعر "آرش شفاعی"

زنی که در حلقه های متصل « شعر» می شود!
خوانش شعری از حبیب محمد زاده

برای هوا و ابرها
درباره نیکوس کازانتزاکیس
Nikos Kazantzakis

توطئه کلمات
بررسی آثار لوئیجی پیراندللو برنده ایتالیایی جایزه نوبل

آگوست، فصل انگور و درخت عبیرا
درباره مارینا تسوتایهوا
МАРИНА ЦВЕТАЕВА

درباره عشق سخن بگویید
درباره آنا آخماتوا شاعره روس
АННА  АХМАТОВА

فقط خورشید حق دارد که لکه داشته باشد...
درباره "تنهایی پر هیاهو" اثر "بهومیل هرابال"

بیرون از قفس حکمت
نگاهی به آثار خلیل جبران

نامه هایی از نویسندگان به مادرانشان

داستان آدمهای شهری

ردپای انتقام

باید از اول طور دیگه ای شروع می شد


 


 
comment نظرات ()
 
 
شصت و هشتمین شماره هفته نامه هنرمند منتشر شد:
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
 

شماره جدید منتشر شد:

هنرمند تجسمی


 

سینما

سرپوش گذاردن  بر صندوقچه اسرار
نگاهی به فیلم "فرشتگان و شیاطین"
Angels & Demons

ادبیات

سیاهی های یک راز سر به مهر
درباره رمان "راز داوینچی" اثر "دن براون"

موسیقی

مارش ملکه ی سیاه
درباره "Radio Ga Ga" و
Bohemian rhapsody/  فِرِدی‌ مِرکوری‌ و گروه کوئین2
تجسمی

همه زنان سرزمین من
گفتگوی با فیروزه گل محمدی / به بهانه برگزاری نمایشگاه سالانه گروهی نقاشی هنر جویان در "گالری بهزاد"

عرضه، بازاریابی و قیمت گذاری آثار با ما
گفتگو با "نادر سیحون" / به بهانه فرارسیدن چهل و سه سالگی فعالیت "گالری سیحون"


از رنج  ریال تا رنگ خیال
گزارش/ درباره نمایشگاه نقاشی، گالری و مصائب مر بوطه!

زنان نقاشی های من بغض بی قراری دارند
گفتگو با "سولماز توحیدلو" هنرمند نقاش / به بهانه برگزاری نمایشگاه آثارش در "گالری سیحون"

روایت بی جان
گفتگو با "بامداد رضوانیان" هنرمند نقاش/ به بهانه برگزاری نمایشگاه آثارش در"گالری بهزاد"

نوازنده ی نقاشی
گفتگوی اختصاصی با استاد منوچهر نیازی، نقاش و مجسمه ساز

این زبان بی غل و غش هنر
در گفتگو با "شیث یحیایی" / به بهانه سه دهه فعالیت فرهنگی هنری شیث یحیایی مدیر و موسس "نگارخانه شیث"


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند بخوانید
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
 

 

 "هنرمند" را از مراکز نشر و کتابفروشی های معتبر از جمله:

نشر چشمه

نشر ثالت

نشر دارینوش

و...

شهر کتاب ها از جمله:

شهر کتاب نیاوران ١ و ٢

شهر کتاب ونک

شهر کتاب نبوت

و...

کیوسک های مطبوعاتی منتخب در میادین اصلی شهر از جمله:

میدان ولی عصر

میدان ونک

میدان صادقیه

میدان انقلاب

و...

سینماها و کافی شاپ های معتبر از جمله:

سینما آزادی

کافه هنر

کافه سیاه و سفید

کافه تئاتر شهر

و...

بخواهید!


 
comment نظرات ()
 
 
شصت و ششمین شماره هفته نامه هنرمند
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
 

شماره جدید منتشر شد:

 

 

سینما

کابوس هایی از قعر تاریخ
درباره فیلم جوانی بدون جوانی Youth without Youth ساخته فرانسیس فورد کاپولا

وقایع نگاری سینمای اوانجلیستی در هالیوود
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian film درباره فیلم وقایع نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین

 

تئاتر

صحنه بر روی آب
‏ به بهانه نمایش "آگاممنون"‏ به کارگردانی همایون غنی‌زاده

وصله‌های ناجور
به بهانه نمایش "اتللو" نوشته ویلیام شکسپیر به کارگردانی حمید مظفری

راوی زمان نمایشنامه را کوتاه می کند
با حمید مظفری کارگردان نمایش "اتللو"

تمرکز در نقطه مر کزی
به بهانه نمایش "بادبادک‌ها بر خاک" نوشته لاله خسروی به کارگردانی سمانه زندی‌نژاد

چرا رومئو تبعید می‌شود
به بهانه نمایش "رومئو و ژولیت" به کارگردانی هادی حجازی‌فر

رابطه ‌والدین و فرزندان در سه اپیزود
نگاهی به نمایش "شمردن ستاره‌های شب" نوشته و کار شهرام کرمی ‏

تئاتر خیابانی شیوه ارتباطی جدیدی است-نیست
نگاهی به تئاتر خیابانی در هند

ادبیات

تعهد به ارزشهای بومی
مطالعه ای انتقادی در درونمایه آثار ویلیام فاکنر

کازانتزاکیس
جوینده ی بی باک خدا روی خاک

 


 
comment نظرات ()
 
 
شصت و پنجمین شماره هفته نامه هنرمند
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
 

شماره جدید منتشر شد:

 

 

سینما


جنگ و تهاجم توجیهی ندارد
درباره فیلم تهاجم "Invasion"

به سوی یک آخرالزمان مصنوعی
به بهانه فیلم "بابل پس از میلاد"
"Babylon A.D"


تئاتر

تجسم جنگ
درباره نمایش"اسب‌های پشت پنجره" نوشته ماتئی‌ ویسنی‌یک به کارگردانی روح‌الله جعفری

صدای دوار رژه پوتین ها
با روح‌الله جعفری، کارگردان نمایش"اسب‌های پشت پنجره"

دو خط موازی
به بهانه نمایش"سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان و به کارگردانی رهام مخدومی

یک پارادوکس بزرگ
درباره نمایش "رستم و سهراب" به نویسندگی و کارگردانی سلطان عثمانف از تاجیکستان

پس چرا این همه آینه؟!
به بهانه نمایش"تراژدی با کمدی اضافه" نوشته آنتون چخوف و کارگردانی اسماعیل شفیعی

بازیگر بعلاوه نور‌ و...
نگاهی به نمایش"تراژدی با کمدی اضافه" به کارگردانی ‌اسماعیل شفیعی‌‏

نگاهی واحد به یک مفهوم مشترک
گفت‌وگو با اسماعیل شفیعی کارگردان نمایش "تراژدی با کمدی اضافه"

هم فانتزی هم طنز
به بهانه نمایش "حسنک کجایی؟" به کارگردانی احمد سلیمانی

هویت بخشیدن به تئاتر کودک و نوجوان
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، از آغاز تاکنون

ادبیات

نقطه ای روشن در رمان جنگ و ستیز
نقدی بر سه رمان از ژوزه ساراماگو


 
comment نظرات ()
 
 
شماره جدید را بخوانید
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸
 


شماره جدید هفته نامه هنرمند را بخوانید؛

 هنرمند تئاتر 


همه در Close up هستیم
گفتگوی اختصاصی "هنرمند" با مهدی پاکدل


بازی قدرت
نگاهی به نمایش "لیرشاه" نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی آرش دادگر

عبور از داستان
گفت‌وگو با آرش دادگر کارگردان نمایش"لیرشاه"

وقتی از رادی می‌گوییم از که حرف می‌زنیم
نگاهی به نمایش"هاملت با سالاد فصل" نوشته اکبر رادی به کارگردانی هادی مرزبان

قصد برچسب زدن ندارم
گفت و گو با هادی مرزبان، کارگردان نمایش "هاملت با سالاد فصل"

پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند
گفتگوی اختصاصی "هنرمند" با اکبر رحمتی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون

اپیزودهای نیمه کاره
نگاهی به نمایش "واوها و ویرگول‌ها" نوشته محمد منعم به کارگردانی صابر ابر

تئاتر؛ دغدغه همیشگی من است
گفت‌وگو با صابر ابر کارگردان نمایش "واوها، ویرگول‌ها"

زلزله احساسات
نگاهی به نمایش "عشق لرزه" نوشته اریک امانوئل اشمیت به کارگردانی سهراب سلیمی

معادلی از زمین لرزه
گفت‌وگو با سهراب سلیمی کارگردان نمایش "عشق لرزه"

ماجرای ناپدید شدن یک کارگردان
نگاهی به نمایش "رومولوس کبیر" نوشته فردریک دورنمات به کارگردانی نادر برهانی‌مرند

وقتی نوشتی، دیگر نمی‌میری
نگاهی به آثار و زندگی آرتور میلر نمایشنامه‌نویس به انگیزه سالروز تولدش(17 اکتبر ـ 25 مهرماه)

وقتی زندگی مدرن از معنای اصیلش تهی می شود
بررسی ریشه‌های ابزورد در آثار چخوف

بازیگران معلم می شوند
درباره تئاتر پداگوژی تئاتر تعلیم و تربیت

 


فرهیختگان ارجمند


هفته نامه "هنرمند" قصد دارد در جهت توسعه "هنر تئاتر" کشور هر ماه یک شماره را با رویکردی"آموزشی و ترویجی" ویژه تئاتر، هنرمندان و فعالان این هنر منتشر نماید. هدف از انجام این مهم کمک به روند توسعه همه جانبة تئاتر و  ایجاد زمینه ای برای" نشر و ثبت" مقالات و مطالب تخصصی و آموزشی، نقد و یا خاطرات و دل نوشته های کلیه دست اندرکاران این حوزه است. نمایشنامه نویسان، بازیگران، کارگردانان‌، اساتید، مدرسین و محققین و دانشجویان محترم تئاتر و دیگر فعالان این هنر، هنرجویان با استعداد رشته های مختلف اعم از بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه، گریم، گروه های مختلف و فعالان تئاتر کشور، انجمن های مربوطه، سالنهای نمایش، موسسات آموزشی و... در صورت تمایل می توانند آثار و مطالب خود در زمینه های مذکور را برای "هنرمند تئاتر" ارسال کنند. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه نشریه و ارائه نظرات و راهنماییهای ارزشمندتان، در خصوص زمینه های ممکن همکاری و مشارکت با تحریریه هنرمند تماس بگیرید.

پیروز باشید.


 

هنرمند را از مراکز نشر و کتابفروشی های معتبر از جمله:

نشر چشمه

نشر ثالت

نشر دارینوش

و...

شهر کتاب ها از جمله:

شهر کتاب نیاوران ١ و ٢

شهر کتاب ونک

شهر کتاب نبوت

و...

کیوسک های مطبوعاتی منتخب در میادین اصلی شهر از جمله:

میدان ولی عصر

میدان ونک

میدان صادقیه

میدان انقلاب

و...

سینماها و کافی شاپ های معتبر از جمله:

سینما آزادی

کافه هنر

کافه سیاه و سفید

کافه تئاتر شهر

و...

تهیه کنید.


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ادبیات منتشر شد...
نویسنده : هفته نامه بین المللی هنرمند - ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
 

ویژه نامه ادبیات منتشر شد

شماره جدید هفته نامه هنری هنرمند

عکس جلد: پل استر-نویسنده مشهور لهستانی-

 

مطالب این شماره:

 

 تازه ها 

تالار گرگ انتخاب امسال بوکری ها
به بهانه برگزاری چهل‌ویکمین جایزه‌ سالانه‌ "man booker"

 پیشنهاد داستان 
فونس یا حافظه

شمس العماره

چهارشنبه سوری

 شعر 
ماتریکس «رنگ ها و سایه ها»
بازخوانی دفتر شعر مهدی مظفری ساوجی

 پیشنهاد کتاب 
از چهار چهارشنبه و یک کلاه گیس تا دریا خواهر دارد

وقتی که شعر و نثر با هم قدم می زنند
پرونده ای برای "شعر نثر"/ به بهانه انتشار "مونالیزای آقای بن لادن" شعر نثر های حبیب محمد زاده

جایی که دنیا تمام می شود تیمبوکتو شروع می شود
پل استر از تیمبوکتو می‌گوید

 از پرونده ادبیات روسیه 
از عشق شاعر بترس
درباره تیوچف عاشقانه سرای روس

دشتهای پربرف
درباره فت غزلسرای روس

 از پرونده ادبیات ایتالیا 
چرا باید کلاسیک ها را خواند
نگاهی به ظهور و افول مکاتب مختلف ادبی از رنسانس تا قرن بیستم در ایتالیا

 داستان دفاع مقدس 
خاطره‌ی نجیب

می‌روم حلیم بخرم

 ترانه 
مبادا تن ترانه زخم بردارد
هم آغوشی کلام و خیال

اگر چه پابند زمین اما هنوز هواییم
گزیده ترانه امروز 
comment نظرات ()
 
 
شماره جدید هفته نامه هنرمند
نویسنده : هفته نامه بین المللی هنرمند - ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
 

 شماره جدید منتشر شد: 

 هنرمند؛ ویـــــــــــــــــــژه سینما 

 

 مطالب این شماره: 


آب، ‌باد، ‌خاک


سایه ها و مه

بی پولی همان فقر نیست
گفتگو با حمید نعمت ا... / کارگردان


خنده بر حادثه های خونبار
 یادداشت / درباره بی پولی

پشت پرده
شش تک نگاری از بی پولی

انسانم آرزوست؟
نگاهی به فیلم  کتاب قانون

آشتی با سینمای کلاسیک
نگاهی به فیلم تردید ساخته واروژ کریم مسیحی

تقدیر محتوم یک اقتباس دشوار
نگاهی به شیوه اقتباس تردید از هملت

سینمای مورد علاقه ام سینمای آنتونیونی است
گفتگو با نیکی کریمی

میانبرها طولانی ترند!
پرونده/ درباره تغییر مسیر فیلمسازان در سینمای ایران

غریبه و مه

ستاره ها

بهتر است یکدیگر را ملاقات کنیم
گفت و گو با محمد حسین لطیفی

سینمای مستند و عکاسان جنگ


سینما خانگی نمی شود!

یک فیلم یک تجربه نیست!
درباره مجموعه یک فیلم یک تجربه

یک پرویز پرستویی متفاوت
گزارش پشت صحنه سریال آشپزباشی


 
comment نظرات ()
 
 
گزارش تصویری کوتاه از غرفه هنرمند در نمایشگاه مطبوعات
نویسنده : هفته نامه بین المللی هنرمند - ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
 

 

 

 

محسن نوع پرور (مدیر رایانه و انفورماتیک)

 

 

حسین احمدی (مدیر عامل) و آقای زرآوندیان (کارشناس مطبوعات)

 

 

و محسن نوع پرور (مدیر رایانه و انفورماتیک)

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای عظیمی (رئیس دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات و اداره امتیازات)

 

 

پدرام کشتکار (آهنگساز)

 

 

سارا خوئینی ها (بازیگر)

 

 

سارا خوئینی ها (بازیگر)

 

 

ارس صادق ممتاز (از همکاران هفته نامه)

 

 

سیامک ساسانیان (صفحه آرا و طراح گرافیک)

 

 

ارس صادق ممتاز (از همکاران هفته نامه) و

سیامک ساسانیان (صفحه آرا و طراح گرافیک)

 

 

علی اکبر آنجفی (از همکاران تحریریه)

 

 

حسین احمدی (مدیر عامل)


 
comment نظرات ()
 
 
از غرفه هنرمند بازدید کنید :)
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
 

 


 
comment نظرات ()
 
 
شماره جدید منتشر شد...
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
 

شصت و یکمین شماره هفته نامه هنرمند ویژه تئاتر منتشر شد:

اخبار تئاتر

بهترین گزینه برای بیان مسائل واقعی
نگاهی به نمایش "خنکای ختم خاطره" به نویسندگی "حمیدرضا آذرنگ" و کارگردانی "نیما دهقان"

براساس قوانین فیزیک، میزانسن طراحی می‌کنم
گفت‌وگو با نیما دهقان کارگردان نمایش "خنکای ختم خاطره"

تقدیر چنین بوده که سر از تئاتر در بیاورد
درباره بهروز غریب‌پور به مناسبت سالروز تولدشان در 28 شهریورماه

نقل زندگی یک نقال
گفت‌وگو با مرشد ولی‌الله ترابی/ به مناسبت هفتادوسومین سالگرد تولدشان

یک رابطه ساده
کارنامه نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی فرهاد آئیش /به بهانه سالگرد تولدشان

وقتی با ناخودآگاه ما سخن می گویند
نگاهی به نمایش "مرثیه‌ای برای یک سبک وزن" نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی

کمدی بدون لحن طنازانه چندان معنی ندارد
گفت و گو با ایوب آقاخانی- کارگردان / به بهانه اجرای نمایش "مرثیه ای برای یک سبک وزن"

ما اولین گروه تئاتر خصوصی هستیم
گفتگو با کورش زارعی مدیر گروه تئاتر" آئین"

تصویر صحنه‌های موازی
نگاهی به نمایش "رویای شیشه‌ای" نوشته هاشمی‌نژاد و کارگردانی مشترک مسعود هاشمی‌نژاد و سعید حسن‌لو

نویسنده، کارگردان، یا... مسئله این است!
مولف نهایی یک اثر نمایشی کیست؟

در میان ما
به انگیزه هفتادمین سالگرد تولد زنده‌یاد اکبر رادی (10 مهرماه)

 

------------------------------------------------------------------

فرهیختگان ارجمند

هفته نامه "هنرمند" قصد دارد در جهت توسعه "هنر تئاتر" کشور هر ماه یک شماره را با رویکردی"آموزشی و ترویجی" ویژه تئاتر، هنرمندان و فعالان این هنر منتشر نماید. هدف از انجام این مهم کمک به روند توسعه همه جانبة تئاتر و  ایجاد زمینه ای برای" نشر و ثبت" مقالات و مطالب تخصصی و آموزشی، نقد و یا خاطرات و دل نوشته های کلیه دست اندرکاران این حوزه است. نمایشنامه نویسان، بازیگران، کارگردانان‌، اساتید، مدرسین و محققین و دانشجویان محترم تئاتر و دیگر فعالان این هنر، هنرجویان با استعداد رشته های مختلف اعم از بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه، گریم، گروه های مختلف و فعالان تئاتر کشور، انجمن های مربوطه، سالنهای نمایش، موسسات آموزشی و... در صورت تمایل می توانند آثار و مطالب خود در زمینه های مذکور را برای "هنرمند تئاتر" ارسال کنند. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه نشریه و ارائه نظرات و راهنماییهای ارزشمندتان، در خصوص زمینه های ممکن همکاری و مشارکت با تحریریه هنرمند تماس بگیرید. پیروز باشید.


 
comment نظرات ()
 
 
ملاقات با خانم نیکو خردمند
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
 

برگرفته از وبلاگ هنرمندان پرشین بلاگ:

طبق وعده داده شده در وبلاگ هنرمندان پرشین بلاگ، به همراه دوستانمان در باشگاه هواداران پرشین بلاگ، هفته نامه هنرمند و چند تن از هنرمندان عزیز در موعد مقرر برای عیادت از هنرمند گرامی سرکار خانم نیکو خردمند راهی شدیم.

در حال حاضر ایشان در سی سی یو بیمارستان پارسیان تحت درمان و مراقبت های پزشکی هستند. اما اوضاع و احوال شان چندان مناسب به نظر نمی رسید.

به گفته دختر خانم خردمند چندی پیش اوضاع ایشان رو به بهبودی بود اما در مراسم بزرگداشتی از خانم خردمند تجلیل به عمل آمد، که احساسات دوستداران و هوادارانشان ایشان را به شدت تحت تاثیر قرار داد، از این بابت وضعیت عمومی ایشان کمی تغییر کرد و از آن روز ضعیف تر شدند.

چیزی که ما و سایر دوستان را بسیار تحت تاثیر قرار داده بود. عدم حمایت و کمک سازمان صدا سیما و نهاد های مختلف فرهنگی و هنری از ایشان بود. به رغم اینکه چند ماه پیش خانم خردمند توسط یکی از سازمان های هنری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته بودند. اما با گذشت چند ماه و پایان یافتن اعتبار بیمه ایشان، اعتبار مجدد برای بیمه تکمیلی شارژ نشده است و هم اکنون خانم خردمند تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.

به شدت برای ما و همه هنر دوستان و هنرمندان جای سئوال است که جایگاه هنرمندی توانا و شایسته در زمان بیماری این است؟ و آیا این نهایت قدر شناسی سازمان هایی مثل صدا و سیماست؟ آیا امروز خانم خردمند و خانم خردمند ها باید در این وضعیت دیده شوند.

از همه هنرمندان و هنر دوستان صمیمانه تقاضا داریم که برای بهبودی ایشان دست به دعا بردارند.


 
comment نظرات ()
 
 
آدرس برخی از نمایندگی های فروش
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
 

سلام

برای تهیه هفته نامه هنرمند می تونید به مراکزی که توی جدول زیر نوشتیم مراجعه کنید. آدرس های زیر، مربوط به برخی از مراکز فروش هفته نامه هنرمند هست. بقیه آدرس های مراکز فروش رو هم کم کم اعلام می کنیم.


 
comment نظرات ()
 
 
هنرمند ویژه سینما
نویسنده : سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
 

 


 

سلام 

 

این شماره هم طبق قرارمون رسید

 

بچه ها اگه به دستتون رسیده و خوندین حتما نظرتونو بهمون بگین، برامون خیلی مهمه. اگه به دستتون نرسیده هم می تونید از کیوسک های منتخب و کتابفروشی ها، هفته نامه رو تهیه کنید. آدرس مراکز فروشو نمیدونم ولی تو دفتر نشر چشمه حتما هست.

 

عکس روی جلدمون  "دارین حمسه"  در نمایی از فیلم "کتاب قانون" که عید نوروز اکران میشه. "دارین حمسه" در نقش مقابل پرویز پرستویی بازی می کنه اسمش هم تو فیلم ژولیته!

 


 

بچه ها یه خبر مهم...می خوایم ویژه ادبیات کار کنیم. از همه شما عزیزان که در زمینه های مرتبط با ادبیات فعالیت دارین دعوت می کنیم که مطالبتون رو برای ما ارسال کنین تا بعد از بررسی به نام خودتون چاپ کنیم.

 

info@honarmandonline.ir 

 

راستی بچه های عزیز  ترانه سرا شما می تونید به طور ویژه ترانه هاتون رو برامون به آدرس

 

lyric@HonarmandOnline.Ir 

 

ارسال کنید. ترانه هاتون بعد از بررسی توسط سرویس ترانه هفته نامه هنرمند. به اسم خودتون چاپ میشه.

 


 
comment نظرات ()
 
 
مرگ اندیشی در هنرمند
نویسنده : هفته نامه بین المللی هنرمند - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
 

 

 روز ملی سینما گرامی باد 

این عکس روی جلد آخرین شماره هنرمنده که دوشنبه هفته آینده بیرون میاد. (ان شا ا...)

در ضمن این شماره ویژه مرگ اندیشی شیطاندر سینمای ایرانه!

مطالب این شماره هم:

خبرسازان سیما و سینما

برنامه های سیما:

پشت صحنه شمس العماره، نگاهی به فیلم خشاب خالی و...

سینما:

گفتگو و یه داستان چاپ نشده از محمد علی سجادی

فیلم خاک آشنا

بهمن فرمان آرا، مسعود کیمیایی

چهره:

حسن فتحی

 

این عکسه رم ببینید!

اشتباه نکنیدنیشخند این عکس یکی از اقوام و آشنایان پرویز پرستویی نیست! این یه عکس از فیلم کتاب قانونه که عید نوروز اکران میشه.


 
comment نظرات ()